Test Rehberi – LLaktat dehidrojenaz (LDH)
Test Adı:Laktat dehidrojenaz
Diğer Adları:LDH, LD, Laktat dehidrohenaz, Total LDH aktivitesi
Analiz Metodu:IFCC
Örnek Türü:Serum, Heparin Plazma, Vücut sıvıları
Örnek Özellikleri:Kanın tam pıhtılaşmasını takiben, serumu ayırmak için 1500-2000g’de santrifüj yapılmalıdır.
Örnek Muhafazası:Serum ve Plazma: 15-25 ºC’de 7 gün, 2-8 ºC’de 4 gün, -20 ºC’de 6 hafta
İnterferans:Hemoliz, Lipemi, İkterus
Kısa Açıklama:Laktat dehidrogenaz (LDH) enzimi, hücrelerdeki enerji üretim sürecinin bir parçası olarak laktat ve pirüvat arasında dönüşüm sağlar. Dokuya özgü değildir; karaciğer, kalp ve iskelet kası dahil olmak üzere çeşitli dokularda bulunur: LDH1-5.
Total LDH serum, plazma veya beyin omurilik sıvısı (BOS) gibi vücut boşluğu sıvılarında ölçülebilir. LDH izoenzimleri agaroz elektroforezi kullanılarak değerlendirilebilir.
Aktivitesinde Artma:Fizyolojik: Egzersiz sırasında artan laktik asit üretimini karşılamak için LDH aktivitesi yükselir.
Karaciğer hasarı: Hepatoselüler hasar sığır ve koyunlarda LDH1 ve LDH2’yi, atlarda ve küçük hayvanlarda ise LDH5’i artıracaktır. Karaciğer hasarı olan bazı kedilerde LDH aktivitesi yüksektir (CK aktivitesi normal olduğunda ve numune hemolize olmadığında).
Kas hastalığı: Koyun, sığır ve atlarda LDH5’i artar. Yüksek CK aktivitesine sahip kedilerde yüksek LDH aktivitesi de elde edilir.
Neoplazi: LDH çeşitli malignitelerde (lenfoma, lösemi) artar.
Aktivitesinde Azalma:LDH seviyelerinde azalma genellikle klinik olarak önem taşımaz
Lipaz
Test Adı:Lipaz
Diğer Adları:Total Lipaz Aktivitesi, Toplam Lipaz, LIP
Analiz Metodu:Kinetik-enzimatik kolorimetrik
Örnek Türü:Serum, Heparin Plazma, Vücut sıvıları
Örnek Özellikleri:Kanın tam pıhtılaşmasını takiben, serumu ayırmak için 1500-2000g’de santrifüj yapılmalıdır.
Örnek Muhafazası:Serum ve Plazma: 2-8 ºC’de 1 hafta, -20 ºC’de 1 yıl
İnterferans:Hemoliz, Lipemi, İkterus, İlaçlar (Kortikosteroidler)
Kısa Açıklama:Lipazlar trigliseritleri hidrolize eder. Çeşitli dokularda bulunan çeşitli lipaz formları vardır: pankreatik lipaz, kolipaz, hepatik lipaz, gastrointestinal lipazlar, renal lipaz ve lipoprotein lipaz. Lipoprotein lipaz vasküler endotel tarafından üretilir ve trigliserit metabolizmasında esastır.
Lipaz ölçümü en yaygın olarak pankreatit teşhisi için yapılır. Bu test, genellikle kapsamlı bir biyokimyasal panelin parçası olarak yapılarak, pankreatit gibi durumların erken teşhisi ve izlenmesinde değerli bilgiler sağlar. Pankreatik sağlık sorunlarının belirlenmesinde diğer belirteçlerle (örneğin amilaz) birlikte değerlendirilir.
Konsantrasyonda Artma (HİPERLİPAZEMİ):Akut pankreatit: Pankreatik asiner dokunun tahrip olması pankreatik enzimlerin pankreas ve periton boşluğuna kaçmasına neden olur. Enzimler lenfatikler veya kılcal damarlar yoluyla kana karışır ve ardından serum veya plazma aktivitesinde artış olur.
Gastrointestinal hastalıklar: Gastrointestinal hastalığı olan köpeklerde lipaz aktivitesi artabilir, ancak bu köpeklerde eş zamanlı hafif pankreatit olup olmadığı veya analizin pankreatik olmayan bir lipaz formunu alıp almadığı belirsizdir.
Hepatik hastalıkları: Karaciğer hastalığı ve neoplazi artmış aktivitelerle ilişkilendirilmiştir. Karaciğer hastalığındaki değişiklikler eş zamanlı pankreatiti yansıtabilir.
Konsantrasyonda Azalma:Lipaz seviyelerinin azalması genellikle daha az yaygındır ve spesifik bir sağlık sorununa işaret etmez. Ancak, çok düşük seviyeler, pankreas fonksiyonlarının zayıflığına dair ipuçları sunabilir.
Lipaz, Pankreatik
Test Adı:Lipaz, Pankreatik
Diğer Adları:Pankreas spesifik lipaz, Pankreatik lipaz (PL) immünoreaktivitesi, PLI, canine PLI, cPLI, feline PLI, fPLI
Analiz Metodu:İmmunoassay
Örnek Türü:Serum, Heparin Plazma
Örnek Özellikleri:Kanın tam pıhtılaşmasını takiben, serumu ayırmak için 1500-2000g’de santrifüj yapılmalıdır.
Örnek Muhafazası:Serum ve Plazma: 2-8 ºC’de 1 hafta, -20 ºC’de 1 yıl
İnterferans:Hemoliz, Lipemi, İkterus, İlaçlar (Kortikosteroidler)
Kısa Açıklama:Pankreas spesifik lipaz testi kedi ve köpeklerde uygulanır. Köpek ve kedi pankreatik lipazının immünolojik tespitine dayanır ve bu enzim için spesifiktir. Yani diğer lipazlarla reaksiyona girmez. Yarı kantitatif ve kantitatif olarak uygulanan testler vardır.
Konsantrasyonda Artma (HİPERLİPAZEMİ):Akut pankreatit: Pankreatit tanısı için “altın standart” test olarak kabul edilir. Köpeklerde ve kedilerde hassas ve spesifik testlerdir. Bununla birlikte, yanlış pozitif ve negatif sonuçlarda olabilir.
Konsantrasyonda Azalma:

Test Rehberi

E
H I J N
O Ö R Ş U
V Y ZSon Düzenleme: 14 Mayıs 2024