Laboratuvar Teknikleri

Laboratuvar, bir bilim dalında araştırmaların, deneylerin, ölçümlerin ve testlerin yapılabilmesine veya analiz işlemlerinin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak şekilde uygun ekipman ve cihazlar ile donatılmış yer veya tesis olarak tanımlanmaktadır.

Klinik Laboratuvar ise tıp veya veteriner bilimlerinin ihtiyaç duyduğu rutin tanı testlerinin uzman hekim ve personel tarafından yapıldığı, uygun ekipman ve cihaz ile donatılmış tesistir.

Bu konu başlığı altında Veteriner laboratuvarları, veteriner klinik/poliklinik/hastaneleri bünyesinde bulunan in-house laboratuvarları, veteriner araştırma enstitüleri, klinik laboratuvarlar gibi klinik laboratuvarlar kullanılan kavramları, analiz teknikleri, cihazları, kalibrasyon, kalite kontrol kavramını, enformasyon ve güvenlik ilkeleri açıklanmaktadır.

İçeriklerin oluşturulmasında kullanılan başlıca kaynak kitap “Veteriner Laboratuvar Teknikleri ve Prensipleri; TC Anadolu Üni. AÖF Yayın No:1357, 4. baskı)” olup, editörü değerli hocamız Prof. Dr. Ulvi Reha Fidancı‘ yı saygı ve rahmetle anıyoruz.

İlgili meslek dallarında (Laborant, Laboratuvar Teknikeri ve Teknisyeni gibi…) eğitimlerine devam eden öğrenciler ve laboratuvar sektöründe çalışanlar için hazırlanan içeriklerin faydalı olmasını dileriz.

Konu BaşlıklarıKonu İçerikleriBelgeler
    • Laboratuvarda Temel Kavramlar
Distile su (Distile su elde etmenin yolları; Filtrasyon, Distilasyon, Deiyonizasyon, Ters Ozmoz, Adsorpsiyon, Ultraviyole Oksidasyon, Suyun saflık testleri) Ayıraç, Tampon Sistem, Kalibrasyon, Kontrol Serumları, Referans Değer ve Referans Aralığı, Uluslararası Birim SistemiTürkçe
    • Laboratuvarda Temel Hesaplamalar
Seyreltme, Yoğunlaştırma, Özgül Ağırlık ve Özkütle, pH, Çözeltiler, Tampon Çözeltiler
Türkçe
    • Laboratuvar Güvenliği ve Temizliği
Laboratuvar güvenliği, kontrol ölçümleri, laboratuvar eldivenleri, laboratuvar hijyeni, genel tehlikeler, kimyasal maddeler, kimyasal maddelerin tehlike sınıflandırması, GHS tehlike piktogramları, kimyasal madde etiketleri, kimyasal maddelerin sınıflandırılması, biyolojik tehlikeler, biyolojik güvenlik, cam malzemeler, sıvı dökülmeleri, gaz tüpleri, kriyojenikler, elektrikli ekipmanlar, genel laboratuvar düzeni, laboratuvar ekipmanları, ilk yardım, atık maddeler, acil müdahale planı, Laboratuvar temizliği, malzeme temizliği, plastik malzeme temizliği, cam malzeme temizliği, kuartz ve cam küvetlerin temizliği ve kurutulması, sterilizasyon

Türkçe

English

    • Temel Laboratuvar Malzemeleri ve Aletleri
Cam malzemeler (deney tüpleri, baget, damlalıklar, huniler, beher, erlenmeyer, balon, ayıraç/laboratuvar şişeleri, desikatör, mezür, balon joje, piper, bullu pipet, taksimatlı pipet, mikro pipet, büret, havan, mikroskop malzemeleri), çeker ocak, biyogüvenlik kabini, pH metre, laboratuvar terazileri, santrifüj, su banyosu, ısıtıcılar, etüv, inkübatör, yakma fırını, otoklav

Türkçe

English

Diğer konu başlıklarının oluşturulması devam ediyor. Peyderpey yayınlanacaktır.

Başa Dön