Test Rehberi – TTotal Protein (TP)
Trigliseritler (TG)
Test Adı:Trigliseritler
Diğer Adları:TGs, TG, Trigliserit, Triaçilgliseroller
Analiz Metodu:Kolorimetrik-Fotometrik
Örnek Türü:Serum, Plazma (EDTA veya Heparinli), Vücut sıvıları
Örnek Özellikleri:Kanın tam pıhtılaşmasını takiben, serumu ayırmak için 1500-2000g’de santrifüj yapılmalıdır.
Örnek Muhafazası:2-8 Cº de 10 gün, -20 Cº de 3 ay
İnterferans:Hemoliz, İkterus
Kısa Açıklama:Trigliseritler, diyetten emilen ve endojen olarak karbonhidratlardan üretilen bir lipid ailesidir. Hiperlipidemilerin tanı ve tedavisinde trigliseritlerin ölçümü çok önemlidir.
Konsantrasyonda Artma (HİPERTRİGLİSERİDEMİ):Köpek ve kedilerde hipertrigliseridemi genellikle yemek sonrası meydana gelen fizyolojik bir tepki olarak görülür. Açken devam eden yüksek trigliserit seviyeleri anormal lipoprotein metabolizmasını işaret edebilir; ancak bu durum klinik olarak sağlıklı hayvanlarda bile düşük oranlarda rastlanabilir.

Post-prandiyal: Yemek sonrası hipertrigliseridemi, özellikle köpek ve kedilerde, yemekten sonra diyet yağının emilimiyle bağırsaklarda üretilen şilomikronlar nedeniyle meydana gelir. Şilomikronların artışı, lipemiye yol açar ve bu da klinik patoloji analizlerini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, kan örnekleri alınmadan önce hayvanların aç bırakılması önerilir. Yemek sonrası lipemi genellikle 4-6 saat içinde düzelir, ancak 12 saatlik açlık daha güvenilir sonuçlar için önerilmektedir.
İlaçlar: Köpek ve kedilerde, ekzojen immünosupresif veya anti-enflamatuar kortikosteroidler, açlık hipertrigliseridemisine neden olabilir.
Patofizyolojik: Açlık hipertrigliseridemisi genellikle lipoprotein metabolizmasındaki temel kusurları gösterir ve sıklıkla artmış VLDL üretimiyle ilişkilidir. İnsülin eksikliği veya direnci gibi durumlarda lipoprotein lipaz aktivitesi azalabilir ve bu, şilomikronların beklenenden daha uzun süre kanda kalmasına neden olabilir. Yüksek VLDL veya şilomikron seviyeleri görünür lipemiye yol açabilir. Köpeklerde yaygın açlık veya patolojik lipemi nedenleri arasında enflamasyon, diyabet, hiperadrenokortisizm, pankreatit ve kortikosteroid tedavisi bulunur. Atlarda ise genellikle metabolik sendrom, hipofiz pars intermedia disfonksiyonu (PPID) veya aşırı negatif enerji dengesi nedenlidir.  
Familyal hiperlipidemiler: Genellikle lipoprotein lipazdaki genetik kusurlardan kaynaklanır. Köpeklerde, özellikle Minyatür Schnauzers, Beagle ve Brittany Spaniel, kedilerde ise, özellikle Siyam, Domestic Shorthair ve Himalaya ırklarında görülür.
Konsantrasyonda Azalma:Düşük trigliserit seviyeleri genellikle tanısal olarak önem taşımaz.

Test Rehberi

E
H I J N
O Ö R Ş U
V Y ZSon Düzenleme: 14 Mayıs 2024