Test Rehberi – CC-Reaktif Protein (CRP)
Test Adı:C-Reaktif Protein
Diğer Adları:CRP
Analiz Metodu:Tür spesifik immunoassay
Örnek Türü:Serum, Plazma (EDTA veya Heparin)
Örnek Özellikleri:Kanın tam pıhtılaşmasını takiben, serumu ayırmak için 1500-2000g’de santrifüj yapılmalıdır.
Örnek Muhafazası:2-8 ºC’de 14 gün, -20 ºC 1 ay
İnterferans:Hemoliz, Lipemi, İkterus
Kısa Açıklama:CRP pozitif bir akut faz proteinidir ve akut enflamasyon veya travmaya yanıt olarak konsantrasyonları hızla artar. Köpekte önemli bir akut faz proteinidir. Sağlıklı köpeklerde konsantrasyonlar oldukça düşüktür ancak akut enflamasyona yanıt olarak hızla belirgin artışlar meydana gelir. Konsantrasyonlar ayrıca enflamasyonun çözülmesiyle hızla azalır, bu nedenle zaman içindeki seri değişikliklerin izlenmesi, belirli bir hayvandaki enflamasyonun çözülmesini veya kötüleşmesini belgelemede yardımcı olabilir. CRP artışları spesifik değildir ve çeşitli enflamatuar, immün aracılı, neoplastik ve travmatik durumlarla ilişkilidir. CRP ölçümü, özellikle veteriner hekimlikte, hayvanın genel sağlık durumunu ve inflamatuar hastalıkların varlığını belirlemek için kullanılır. Ayrıca, tedaviye yanıtın izlenmesinde de önemli bir rol oynar.
Konsantrasyonda Artma:Enflamasyon: CRP konsantrasyonları lokal veya sistemik enflamasyon ile artar, ancak artışlar nedene özgü değildir. Bakteriyel, viral ve diğer mikrobiyal enfeksiyonlar, vücutta enflamasyon tepkisini tetikler ve CRP üretimini artırır.
Otoimmün Hastalıklar: Köpeklerde immun-aracılı hemolitik anemi (IMHA).
Travma ve Cerrahi Müdahaleler: Dokuların hasar görmesi veya cerrahi müdahaleler sonucu oluşan inflamatuar yanıt CRP seviyelerinde artışa yol açar.
Kanser: Bazı kanser türleri de inflamasyonla ilişkili olarak CRP seviyelerinde artışa neden olabilir; örneğin köpeklerde kronik lenfositik lösemi gibi.
Konsantrasyonda Azalma:CRP seviyelerinde azalma genellikle inflamasyonun azalması veya yok olması ile ilişkilendirilir.
CK (Kreatin kinaz)

Test Rehberi

E
H I J N
O Ö R Ş U
V Y ZSon Düzenleme: 8 Mayıs 2024