Biyokimya


  • Polimed

Biyokimya, “Canlı hücrelerin kimyasal yapı elemanları ve bunların yaşam boyu geçirdiği reaksiyon ve olaylarla ilgilenen bir bilim dalıdır.”

Biyokimya insan, hayvan, bitki ve mikroorganizmaların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlıların yaşamları boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır.

Biyokimya Anabilim Dalında canlıların temel yapı taşlarını oluşturan ve canlılığın sürdürülmesinde gerekli olan protein, karbonhidrat, lipit gibi organik bileşiklerle birlikte yaşamsal önem taşıyan nükleik asitler, enzimler, mineraller, vitaminler ve hormonların canlı metabolizmanın işleyişindeki rolleri hakkında bilgiler verilir.

Multidisipliner bir bilim olan Biyokimya, moleküler biyoloji, toksikoloji, immunoloji, mikrobiyoloji, endokrinoloji, fizyoloji, farmakoloji, epidemiyoloji gibi bilim dallarının merkezinde yer almaktadır.

Biyokimya bilimini temelde ikiye ayırmak mümkündür.

  1. Temel Biyokimya: Canlıların yapısındaki kimyasal maddeleri ve yaşamın temeli olan biyokimyasal süreçleri inceleyen bilim dalıdır.
  2. Klinik Biyokimya: Hastalıkların tanısı ve seyri bakımından vücudu ve onun dışarıya atılmış çeşitli sıvı, doku parçalarını inceleyen bir bilim dalıdır.

Biyokimya’ nın Amacı;

  • Canlı hücreler ile ilgili kimyasal olayları anlamak ve tanımlamak.
  • Yaşamın nasıl başladığını, nasıl geliştiğini ve nasıl gelişeceğini öngörebilmek.
  • Teknik ve teknolojik gelişmelerden yararlanıp bunları yaşama geçirebilmek.

Kapsamı; Yaşamın olduğu her yerde oluşan biyokimyasal olaylar.

Temel Biyokimya kolay anlaşılması için I ve II şeklinde bölünerek anlatılmaktadır. Biyokimya I içinde organizma bünyesinde bulunan temel maddelerin özellikler, Biyokimya II içinde ise başlıca metabolizma konusu yer almaktadır.

Konularına ve belgelerine erişmek istediğiniz derse tıklayın.Son Düzenleme: 16 Mayıs 2024