Test Rehberi – ÜÜre
Test Adı:Üre
Diğer Adları:
Analiz Metodu:Kolorimetrik-Fotometrik
Örnek Türü:Serum, Plazma (EDTA, Heparin), İdrar
Örnek Özellikleri:Kanın tam pıhtılaşmasını takiben, serumu ayırmak için 1500-2000g’de santrifüj yapılmalıdır.
Örnek Muhafazası:Serum ve Plazma: 2-8 ºC’de 7 gün, -20 ºC’de 1 sene; İdrar: 2-8 ºC’de 7 gün, -20 ºC’de 4 hafta
İnterferans:Lipemi, Hemoliz, İkterus
Kısa Açıklama:BUN, yani kan üre azotu, hayvanlarda ve insanlarda böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için kullanılan önemli bir laboratuvar testidir. Üre, protein metabolizmasının bir sonucu olarak karaciğerde üretilir ve böbrekler tarafından kan dolaşımından süzülerek idrarla atılır.

Üre azotu ve kreatinin her zaman birlikte ve glomerüler filtrasyon hızıyla ilişkili olarak yorumlanmalıdır.
Konsantrasyonda Artma:Glomerular filtrasyonda azalma (Azotemi): Pre-renal, renal veya postrenal nedenlere bağlı olabilir.Akut veya kronik böbrek yetmezliği, böbreklerin üreyi etkili bir şekilde süzüp atamamasına neden olur, bu da kan üre azot seviyesinin artmasına yol açar.
Dehidratasyon: Vücuttaki sıvı miktarının azalması kanın koyulaşmasına ve dolayısıyla BUN konsantrasyonunun artmasına neden olur.
Yüksek Protein Diyeti: Aşırı protein tüketimi, karaciğerin daha fazla üre üretmesine ve böylece BUN seviyesinin yükselmesine neden olabilir.
Yüksek Protein Katabolizması: Ateş, ciddi yanıklar, kortikosteroid uygulaması, açlık.
Gastrointestinal Kanamalar: Sindirim sistemi kanamaları, emilen kan proteinlerinin metabolize edilmesiyle birlikte üre üretiminin artmasına ve dolayısıyla BUN seviyesinin yükselmesine neden olabilir.
Konsantrasyonda Azalma:Karaciğer Yetmezliği: Karaciğer hastalıkları veya fonksiyon bozuklukları ile üre döngüsü enzim eksiklikleri üre üretimini düşürebilir, bu da BUN seviyelerinin azalmasına neden olabilir.
Aşırı Hidrasyon: Vücuttaki aşırı sıvı miktarı kanı seyreltebilir ve BUN konsantrasyonunu düşürebilir.
Artmış atılım: Poliürinin herhangi bir nedeni, örn. hiperadrenokortisizm, diabetes mellitus.
Düşük Protein Diyeti: Protein alımının yetersiz olması, karaciğerin üre üretimini azaltabilir, sonuç olarak BUN düzeyleri düşer.
Protein anabolizması: Genç hayvanlarda yüksek anabolik hız.
 Uyumsuz Üre ve Kreatinin Sonuçları
Ürik Asit (UA)
Test Adı:Ürik Asit
Diğer Adları:UA
Analiz Metodu:Kolorimetrik-Fotometrik
Örnek Türü:Serum, Plazma (EDTA, Heparin)
Örnek Özellikleri:Kanın tam pıhtılaşmasını takiben, serumu ayırmak için 1500-2000g’de santrifüj yapılmalıdır.
Örnek Muhafazası:Serum ve Plazma: 15-25 ºC’de 3 gün,  2-8 ºC’de 7 gün, -20 ºC’de 6 ay
İnterferans:Lipemi, Hemoliz, İkterus
Kısa Açıklama:Ürik asit, pürinlerin yıkımı sonucu oluşan bir atık üründür. Böbrekler tarafından filtre edilerek idrarla atılır. Ürik asit seviyelerinin izlenmesi, özellikle böbrek fonksiyonu ve pürin metabolizması ile ilgili sorunların tespitinde önemlidir.

Ürik asit, kuş türlerinde nitrojen metabolizmasının başlıca son ürünüdür. Kuş idrarıyla atılan toplam azotun yaklaşık %60 ila 80’ini oluşturur ve böbrek tübülleri tarafından aktif olarak salgılanır. Plazma veya serum ürik asit ölçümü, kuşlarda böbrek fonksiyonunun bir göstergesi olarak kullanılır.
Konsantrasyonda Artma:Artefakt: Post-prandial: Etçil kuşlarda yemek sonrası ürik asit konsantrasyonları artabilir.
Renal hastalık: Böbrek fonksiyonunun %70’ten fazlasını kaybettiği durumlarda ürik asit seviyeleri artar.
Hiperürikozüri (HUU): Hiperürikozüri idrarda yüksek ürik asit seviyeleri ile karakterize edilir ve mesane/böbrek taşı oluşumuna yol açabilir. Kalıtsal otozomal resesif bir hastalıktır. Etkilenen köpeklerin (ör. Dalmaçyalı) idrarında yüksek seviyelerde ürik asit birikir ve mesanede veya bazen böbreklerde taş oluşturabilir.
Konsantrasyonda Azalma:

Test Rehberi

E
H I J N
O Ö R Ş U
V Y ZSon Düzenleme: 14 Mayıs 2024