Test Rehberi – İİdrar Tahlili (TİT)
Test Adı:İdrar Tahlili
Diğer Adları:Tam İdrar Analizi, Tam İdrar Tetkiki, Tam İdrar Tahlili TİT, İdrar Muayenesi, İdrar Analizi
Analiz Metodu:Fiziksel, Kimyasal ve Mikroskobik
Örnek Türü:İdrar
Örnek Özellikleri:İdrar analizi için numuneler sızdırmaz, katkı maddesi içermeyen kaplarda gönderilmelidir. İdeal olarak, idrar her zaman hematoloji ve klinik kimya için kanla aynı zamanda ve herhangi bir tedavi (intravenöz sıvılar dahil) uygulanmadan önce toplanmalıdır.
Örnek Muhafazası:Analiz hemen yapılamazsa (<30 dakika), hücre korunmasını en üst düzeye çıkarmak ve bakteri üremesini en aza indirmek için idrar buzdolabında saklanmalıdır, ancak analiz yine de 12 saat içinde yapılmalıdır.
İnterferans:
Kısa Açıklama:İdrar analizleri genellikle, tam kan sayımı (CBC) ve klinik biyokimya profili ile birlikte minimum teşhis testleri veri tabanının bir parçası olarak çalışılır. TİT sıklıkla idrar yolu ile ilgili klinik belirtileri olan veya sistemik hastalığı olan bir hayvanın değerlendirilmesi (Azotemi, Disüri, Strangüri, hematüri, pigmentüri, pollaküri, poliüri/polidipsi, ürine inkontinens gibi belirtiler) ve tedavi sürecinin takip edilmesi amacıyla yapılır. Rutin idrar tahlili, çoğu muayenehanede kolayca yapılabilen hızlı ve nispeten ucuz bir testtir. Sonuçlar çeşitli durumlarda faydalıdır ve doğrudan idrar yollarını ilgilendiren durumlarla da sınırlı değildir.

Fiziksel muayenede idrarın rengi, görünümü, özgül ağırlığı ve pH’sına bakılır.
Kimyasal muayene idrar test şeritleri ile yapılır ve içeriğinde genellikle protein, glikoz, keton, kan, lökosit, bilirubin, ürobilinojen ve nitrata bakılır.
Mikroskobik muayene için idrar önce düşük hızlı santrifüj edilir (ör. 500 g 10 dakika). Daha sonra süpernatant atılır ve dipteki sediment yeniden süspanse edilerek mikroskop lamına bir damla aktarılır ve üzeri lamel ile kapatılır. Mikroskop altında 40X ile inceleme yapılır. İnceleme de hücreler, kristaller ve diğer bileşenler aranır.
Konsantrasyonda Artma:
Konsantrasyonda Azalma:
İyonize Kalsyium (Ca2+)

Test Rehberi

E
H I J N
O Ö R Ş U
V Y ZSon Düzenleme: 14 Mayıs 2024