Biyokimya-I


Biyokimya I ile temel oluşturacak şekilde, canlıların temel yapı taşlarını oluşturan ve canlılığın sürdürülmesinde gerekli olan protein, karbonhidrat, lipit gibi organik bileşiklerle birlikte yaşamsal önem taşıyan nükleik asitler, enzimler, minerallerin özellikleri, rolleri ve birbirileri ile olan ilişkileri hakkında gerekli olan temel biyokimya bilgileri aktarılmaktadır.

Konular

1. Biyokimya Giriş ve Biyofiziksel Kimya-I

Konu İçeriği:  Biyokimya Giriş (Biyokimyanın amacı ve kapsamı, organizmada bulunan temel maddeler ve oranları) ve Biyofiziksel Kimya-I (Su, Osmoz ve Ozmotik Basınç, Onkotik Basınç, Hidrostatik Basınç, Diyaliz, Difüzyon, Yüzey Gerilimi, Adsorpsiyon, Donma noktasının düşmesi)

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

2. Biyofiziksel Kimya-II

Konu İçeriği: Çözeltiler (Çözünürlük, Dispers Sistemler, Koruyucu Kolloidler, Mol Kavramı, Molarite, Molalite, Osmol, Osmolarite, Osmolalite, Normalite, Yüzde Çözeltiler, Çözeltilerin Seyreltilmesi, ppm ve ppb), pH, Amfolit Elektrolitler, Tamponlar

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

3. Biyoelementler-I

Konu İçeriği: Giriş ve Tanımlar, Vücutta bulunan yaygın elementler, Analiz teknikleri, Makro-Elementler: Kalsiyum (Ca), Fosfor (P), Magnezyum (Mg), Sodyum (Na), Klor (Cl), Potasyum (K), Kükürt (S))

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

4. Biyoelementler-II

Konu İçeriği: İz Elementler: Demir (Fe), Bakır (Cu), Kobalt (Co), Çinko (Zn), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Florür (F), Krom (Cr), Selenyum (Se), İyot (I)

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

5. Karbonhidratlar-I

Konu İçeriği: Giriş, Karbonhidratların Tanımı, Karbonhidratların Sınıflandırılması, Monosakkaritler: Monosakkaritlerin formüle edilişleri, yapı formülleri ve konfigürasyon formülleri, Fischer Projeksiyonu, D- ve L-İzomerleri, Monosakkaritlerin Siklik Yapıları, Howarth Projeksiyonu, Mutarotasyon, Monosakkaritlerin Tatlılığı, Monosakkaritlerin üzerine alkalilerin etkisi, Monosakkaritlerin üzerine asitlerin etkisi, Monosakkaritlerin redükleme özellikleri, Monosakkaritlerin -OH Gruplarına ilişkin özellikleri

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

6. Karbonhidratlar-II

Konu İçeriği: Monosakkarit Türevleri (Amino şekerler, Amino şeker asitleri, Deoksi şekerler, Şeker alkolleri, Şeker asitleri, Fosfat Esterleri), Disakkaritler (Glikozit Bağ, Maltoz, Sellobioz, Laktoz, Trehaloz), Oligosakkaritler

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

7. Karbonhidratlar-III

Konu İçeriği: Polisakkaritlere Giriş, Homopolisakkaritler (Nişasta, Selüloz, Glikojen, Dekstranlar, Kitin, İnülinler), Heteropolisakkaritler (Hyaluronik Asit, Kondroitin sülfatlar, Keratan sülfat, Heparan sülfat, Heparin, Peptidoglikan, Agar, Arap zamkı, Pektinler)

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

8. Lipitler-I

Konu İçeriği: Lipitlere Giriş, Lipitlerin Genel Görevleri, Lipitlerin Sınıflandırılması, Yağ Asitleri (Doymuş ve Doymamış Yağ Asitleri, Nomenklatür, Sınıflandırılması, Esansiyel Yağ Asitleri, Yağ Asitlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri)

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

9. Lipitler-II

Konu İçeriği: Gliserin taşıyan lipitler, Gliserin, Nötral Yağlar: Mono-, di- ve trigliseritler, Gliserin eterler, Glikozilgliserinler, Gliserofosfolipitler: Fosfatidilkolin, Fosfatidiletanolamin, Fosfatidilserin, Plazmalojenler, Platelet-Aktive Edici Faktör, Difosfatidilgliserin, Fosfatidilinositoller

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

10. Lipitler-III

Konu İçeriği: Gliserin taşımayan lipitler: Sfingolipidler (Seramidler, Sfingomyelinler, Glikosfingolipidler [Serebrositler, Sülfatidler, Globosidler, Gangliosidler]), Terpenler (Karotenler), Steroller (Kolesterol, Safra Asitleri), Diğer sınıf bileşiklere bağlı lipitler: Lipoproteinler (Şilomikronlar, VLDL, LDL, HDL), Eikosanoidler (Prostaglandinler, Tromboksanlar, Lökotrienler, Lipoksinler), Lizofosfogliseritler, Lipopolisakkaritler

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

11. Amino asitler, Peptitler ve Proteinler-I

Konu İçeriği: Genel Bakış, Amino Asitler (Sınıflandırılması [Hidrofobik-Hidrofilik-Ne hidrofobik ne de hidrofilik Amino Asitler], Modifiye Amino Asitler, Non-protein Amino Asitler, Esansiyel Amino Asitler, Fiziksel Özellikleri [Amfoterik yapıları ve Optik aktiviteleri], Kimyasal Özellikleri [Amino grupları, Karboksil grupları ve R grupları Reaksiyonları])

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

12. Amino asitler, Peptidler ve Proteinler-II

Konu İçeriği: Peptidler (Peptid Bağı ve Oligo-Polipeptidler, Bazı önemli di-, oligo- ve polipeptidler, Bazı Analiz Yöntemleri), Proteinler (Proteinlerin yapısı, Denatürasyon, Genel Nitelikleri, Sınıflandırılması [Yapılarına Göre: Basit-Konjuge-Türev Proteinler; Fonksiyonel açıdan: Katalitik Proteinler, Taşıyıcı Proteinler, Besleyici ve Depo Proteinler, Kontraktil Proteinler, Yapısal Proteinler, Savunma Proteinleri, Fizyolojik Düzenleyici Proteinler])

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

13. Amino asitler, Peptidler ve Proteinler-III

Konu İçeriği: Nükleoproteinler: Nükleik Asitler (Pürin ve Pirimidin Bazlar, Deoksiriboz ve Riboz, Serbest Nükleotidler, Görevleri, DNA, RNA [mRNA, rRNA, tRNA], Transkripsiyon, Translasyon), Kromoproteinler (Porfirinler, Hemoglobin, Miyoglobin, Safra Renkli Maddeleri), İkterus (Sarılık), Organizma Sıvılarının ve Dokularının Başlıca Proteinleri

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

14. Enzimler

Konu İçeriği: Tanımı ve Tarihçesi, Enzimlerin Yapısı, Enzim Terminolojisi, Enzimlerin Bulundukları Yerler, Enzimlerin Spesifitesi, Enzim Katalizi, Enzimlerin Sınıflandırılması, Enzim Kinetikleri ve Aktivitesi, Enzim Reaksiyonlarını Etkileyen Faktörler, Enzim İnhibitörleri, Enzim Aktivatörleri, Koenzimler

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.


Laboratuvar Uygulama Notları

1. Laboratuvar Güvenliği ve Temizliği

Konu İçeriği: Biyokimya laboratuvarlarında uyulması gereken kurallar.

Uygulama  Notu: İndirmek için tıklayınız.

2. Temel Laboratuvar Malzemeleri ve Aletleri

Konu İçeriği: Temel laboratuvar sarf malzemeleri, ekipmanlar ve aletlerin tanıtımı

Uygulama  Notu: İndirmek için tıklayınız.

3. Çözeltiler

Konu İçeriği: Çözelti problemleri ve çözümleri; Çözeltilerin Hazırlanması: Yüzde, Molar ve Normal Çözeltiler

Çözelti Soruları ve Çözümleri için tıklayınız.

Çözelti Hazırlama Uygulama  Notu: İndirmek için tıklayınız.

4. Serum ve Plazma Eldesi

Konu İçeriği: Serum ve Plazma eldesi.

Alt Başlıklar: Kan, kan toplama tüpleri, antikoagülanlar, serum ve plazma eldesi ve farkı, santrifüj.

Uygulama  Notu: İndirmek için tıklayınız.

5. Karbonhidrat Deneyleri

Konu İçeriği: Karbonhidrat deneyleri

Alt Başlıklar: Moore, fehling, benedict, barfoed, furfural, molisch, naftol, seliwanoff, bial, anilin, sakkaroz, hidroliz, ozazon, amilodekstrin, eritrodekstrin, akrodekstrin, fermentasyon.

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

Öz Uygulama Notu: İndirmek için tıklayınız.

6. Lipid Deneyleri

Konu İçeriği: Lipid deneyleri

Uygulama  Notu: İndirmek için tıklayınız.

7. Amino asit ve Protein Deneyleri

Konu İçeriği: Amino asit ve Protein deneyleri

Uygulama  Notu: İndirmek için tıklayınız.


Son Düzenleme: 16 Mayıs 2024