Biyokimya-II

Biyokimya II ile canlı organizmanın düzenli çalışmasını sağlayan hormonlar ve etki mekanizmaları, karbonhidrat, lipid, protein metabolizmalarına ait temel mekanizmalar, metabolik olaylar, biyolojik olayların meydana gelmesinde kofaktör olarak görev yapan vitaminler ile ilgili temel bilgiler aktarılmaktadır.

Konular

Konu İçeriği: Vitaminlerin tanımı, özellikleri ve sınıflandırması, Yağda eriyen vitaminler: A, D, E, K.

Alt Başlıklar: Vitamin A (retinol, retinal, retinoik asit), Vitamin D (kolekalsiferol, raşitizm, osteomalazi), Vitamin E (tokoferol, antioksidan, beyaz kas hastalığı), Vitamin K (fillokinon,menakinon).

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

Konu İçeriği: Suda eriyen vitaminler: C ve B grubu vitaminler.

Alt Başlıklar: Vitamin C (askorbik asit, skorbüt), Vitamin B1 (tiyamin, beri beri hastalığı), Vitamin B2 (riboflavin, FMN-FAD), Vitamin B3 (niyasin, nikotinamid, NAD-NADP, pellegra hastalığı), Vitamin B5 (pantotenik asit, Koenzim A), Vitamin B6 (piridoksal, piridoksamin, piridoksin), Vitamin B7 (biyotin, vitamin H), Vitamin B9 (folik asit, THFA), Vitamin B12 (kobalamin, pernisiyöz anemi); Vitamin benzeri maddeler: Mezoizonit, Karnitin (Vitamin BT), Esansiyel Yağ Asitleri (Vitamin F), Flavonoidler (Vitamin P), Lipoik Asit (Tioktik Asit), Kolin.

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

Konu İçeriği: Hormonların tanımı, Endokrin sistemi, Kontrol Mekanizması, Hipotalamus-Hipofiz Aksı, Hücre içi haberci sistemleri, Hormonların depo edilmesi, Hormon salgılanmasının düzenlenmesi, Hücre reseptörleri, Hormonların etki biçimi, Hormonların sınıflandırılması, Hipofiz bezi hormonları.

Alt Başlıklar: c-AMP, Ca++; Kalmodulin ve c-Kinaz yolu, Somatostatin, GnRH, CRF, TRH, GHRH, PRLH, ACTH, GH, TSH, FSH, LH, PRL/LTH, MSH, Oksitosin, Vazopressin (ADH).

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

Konu İçeriği: Gastrointestinal hormonlar, Tiroid ve Paratiroid bezi hormonları, Pankreas hormonları, Adrenal bez hormonları, Gonadal Hormonlar, Epifiz bezi hormonları, Diğer hormonlar.

Alt Başlıklar: Gastrin, Sekretin, Ghrelin, Kolesistokinin, Parotin, Enterokinin, T3, T4 (Tiroksin), Kalsitonin, Paratiroid hormon (PTH),İnsulin, Glukagon, Somatostatin, Pankreatik polipeptid, Katekolaminler (Adrenalin, Noradrenalin), Glikokortikoidler (Kortizon, Kortizol, Kortikosteron), Mineralokortikoidler (Aldosteron, 11-deoksikortikosteron), Renin-Anjiyotensin-Aldosteron Sistemi, Estradiol, İnhibin, Relaksin, AMH, Progesteron, Testosteron, Androsteron, Melatonin, IGF-1, Eritropoetin (EPO), Prostaglandinler, PMSG.

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

Konu İçeriği: Metabolizmanın tanımı ve reaksiyonları, Biyolojik oksidasyonların mekanizması, Solunum zincirinin fonksiyonu, Metabolizmada Reaksiyon Döngüleri, Metabolizma Reaksiyonlarının Hücredeki Yeri.

Alt Başlıklar: Anabolizma, Katabolizma, Eksergonik ve Endergonik Reaksiyonlar, Ara metabolizma, Hidroliz, Kondenzasyon, Fosfat taşınması, Biyolojik oksidasyonlar (Redüksiyon-Oksidasyon, NAD, FAD, Koenzim Q, Sitokrom, Sitokrom oksidaz)), Solunum zinciri/Elektron transport zinciri (ETC).

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

Konu İçeriği: Karbonhidratların sindirimi ve emilimi, Kan glikoz düzeyinin regülasyonu, Glikoz Metabolizması (Tanımlar ve Hücre içine girişi ve fosforilasyonu), Glikojenezis, Glikojenolizis, Glikojen Depo Hastalıkları.

Alt Başlıklar: Polisakkaritlerin-Disakkaritlerin Sindirimi, Ruminantlarda Karbonhidrat Sindirimi, Monogastriklerde Karbonhidrat Sindirimi, İntestinal Karbonhidrat Transporterlar, İnsulin, Glukagon, Epinefrin, Norepinefrin, Glikokortikoidler, Tanımlar: Glikolizis, Glikojenezis, Glikojenolizis, Glikoneojenezis, Heksoz-Monofosfat Şantı[HMS], Üronik Asit Geçidi, Asetil-KoA, GLUT’lar ve SGLT’ler, Hekzokinaz, Glikokinaz.

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

Konu İçeriği: Glikolizis (EMP), Pirüvatın metabolik kaderi, Heksoz Monofosfat Şantı (HMS), Üronik Asit Yolağı.

Alt Başlıklar: Embden-Meyerhof-Parnas Geçidi([EMP), İlk ve Ara reaksiyonlar, HMS/Pentoz-Fosfat/Fosfoglukonat Geçidi, NADPH ve Riboz sentezi, UDP-Glikoz, UDP-glukuronat, Glikoprotein sentezi, Heparin, L-askorbat, Ksiloz.

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

Konu İçeriği: Trikarboksilik Asit Döngüsü (TCA), TCA döngüsündeki sızıntılar/kaçaklar, Oksidatif fosforilasyon, Glikoneojenezis.

Alt Başlıklar: TCA/Sitrik asit siklüsü/Krebs Siklüsü, NAD, FAD, GTP, Sitrat, Ketoglutarat, Oksaloasetat, Süksinil-KoA, Propionat, Malat Mekik Sistemi, Gliserol-3-Fosfat Mekik Sistemi, Kompleks I (NADH-KoQ redüktaz), Kompleks II (süksinil-KoQ redüktaz), Kompleks III (Sitokrom c redüktaz), Kompleks IV (Sitokrom c oksidaz), Glikojenik Amino Asitler, Laktat (Cori Döngüsü), Gliserol, Propionat. 

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

Konu İçeriği: Lipidlerin primer fonksiyonları, Lipidlerin sindirimi, emilimi ve taşınması, Kan ve vücut lipidleri, Lipidlerin karaciğerde izledikleri yolları, Yağ asitlerinin oksidasyonu.

Alt Başlıklar: Ruminantlarda Sindirim ve Emilim, β-Oksidasyon 

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

Konu İçeriği: Yağ asitlerinin sentezi, Trigliseridler ve Gliserofosfolipidler, Eikozanoidlerin sentezi, Asidik fosfolipidler ve eter lipidlerin sentezi, Sfingolipidlerin sentezi.

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

Konu İçeriği: Kolesterol biyosentezi, Lipoprotein metabolizması, Keton Cisimleri, Yağlı karaciğer ve Lipotropik faktör, Lipid metabolizmasının hormonal kontrolü.

Alt Başlıklar: Şilomikronlar, VLDL, IDL, LDL, HDL, Asetoasetat, Aseton, β-Hidroksibütirat (BHBA), 

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

Konu İçeriği: Proteinlerin sindirimi ve emilimi, Amino asit metabolizması (Genel metabolizmaları, transaminasyon, deaminasyon, dekarboksilasyon reaksiyonları).

Alt Başlıklar:Esansiyel Amino Asitleri, Midede protein sindirimi, barsaklarda protein sindirimi, Amino Asitlerin ve Peptidlerin Emilimi, Proteaz Aktivasyonu, Glikojenik ve Ketojenik Amino asitler, BCAA ve Aromatik Amino Asitler.

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

Konu İçeriği: Amino asitlerin karbon iskeletinin yıkımı, Amonyak metabolizması, Üre sentezi, Protein Sentezi.

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.

Konu İçeriği: Pürin ve Pirimidin nükleotidlerin biyosentezi, Ürik asit katabolizması

Türkçe Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız. (Hazırlanıyor…).

Laboratuvar Uygulama Notları

Konu İçeriği: İdrar örneğinin toplanması, Transport, İdrarın Fiziksel, Kimyasal ve Mikroskobik Muayenesi.

Alt Başlıklar: Serbest yakalama/Free-catch, Kateterizasyon, Sistosentez, renk, görünüm/bulanıklık, dansite, pH, protein, glikoz, keton, kan, bilirubin, eritrositler (RBC), lökositler (WBC), epitel hücreleri (Renal tübül, transisyonel, skuamöz), silendirler, kristaller (Struvit/triple fosfat, kalsiyum okzalat). 

Konu Anlatım  Notu: İndirmek için tıklayınız.