Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencilerimiz için Duyurular

Kıymetli öğrencilerimiz.

Bildiğiniz üzere pandemi süreci devam ediyor ve 2020-2021 Akademik Yılı ile ilgili olarak gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yeni dönemin ne zaman başlayacağına ve güz döneminde uygulanacak eğitim modeline ilişkin bilgi üniversitemiz tarafından açıklanmaştır.

2020-2021 yılı Akademik takvimi güncellendi. Buna göre derslerimiz 5 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacak. 

Yakın Doğu Üniversitesi 2020-2021 yılı Akademik takvimine erişmek için tıklayınız.

2020-2021 Güz dönemi eğitim modeline erişmek için tıklayınız.

———————————-

Dear students.

The pandemic continues, and we strictly follow the news regarding the 2020-2021 Academic Year.  The information about when the new term will start and the guideline for the education model to be used has been announced by our university.

The 2020-2021 Academic Calendar has been revised. Accordingly, our lectures will start on Monday, October 5, 2020.

Click for the revised 2020-2021 Academic calendar.

Click for the guidelines for the eduction model to be used in 2020-2021 fall term.

Yrd. Doç. Dr. Serkan SAYINER
YDÜ, Veteriner Fakültesi
Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı