25 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü Kutlu Olsun.

Dünya Veteriner Hekimler Günü; Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (WVA) ile Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nün (OIE) girişimleri sonucunda her yıl Nisan ayının son Cumartesi günü, o yıl için belirlenen bir tema çerçevesinde kutlanmaktadır. Bu yılın teması “İnsan ve Hayvan Sağlığı için Çevreyi Korumak” olarak belirlemiştir. Böylelikle biz veteriner hekimlerin hayvan, insan ve çevre sağlığına yaptığımız katkıların vurgulanması amaçlanmıştır.

Biz veteriner hekimler çevre, insan ve hayvan sağlığının ayrılmaz bir bütünün parçaları olduğu gerçeği ile mesleki eğitimimizi almakta ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Çevremizde şekillenen olumsuz değişimlerin kendimize ve birinci derece sorumluluğumuz altındaki hayvanlara zarar vereceğini çok iyi biliyoruz. Bizler, hayvan sağlığı ve refahını koruma görevimiz yanında gelecek nesiller için çevremizi koruma sorumluluğunu da yerine getiriyoruz. Eylemlerimiz, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir, ilaçların uygun şekilde imha edilmesini sağlayabilir ve hayvancılıkta gerekli doğal kaynakların (örneğin su ve yem) sorumlu kullanımını destekleyebilir.

Tüm dünyada yaşanan COVID-19 salgını da mesleğimizin insan sağlığı için olmazsa olmaz bir bileşen olduğu göstermiştir. Birçok ülkede hastalık kontrol birimleri sorumlularının veteriner hekim oluşu tesadüfi bir durum değildir. Kadim bir meslek grubu olan veteriner hekimliği çok uzun yıllardır viral, bakteriyel veya paraziter salgınların kontrol ve eradikasyonları ile koruyucu hekimlik faaliyetlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bunun yanında teşhis ve aşı üretimindeki bilgi ve donanım düzeyi de ortadadır. Bu alanda şüphesiz ki engin bilgi birikimi ve mesleki reaksiyon yeteneğine sahibiz. Bunun bir iz düşümü de günümüzde görülmektedir. COVID-19’a karşı aşı ve serum üretimi üzerine yaptığımız çalışmalar, sahada salgın ve zoonotik hastalıklar ile mücadele ve tedavi hizmetlerinin sürdürülmesi, insanların gıda güvenliğinin sağlanması gibi hizmetler risklere rağmen durmadan devam ettirilmektedir.

Günümüz dünyasında kabul gören “Tek Sağlık” kavramının temel unsurlarından biri olan biz veteriner hekimler köklü bir geçmiş ve mesleki geleneğe sahibiz. Bilgi ve becerimiz her daim toplumumuzun hizmetindedir.

Veteriner Hekimliği mesleğini farklı meslek dallarında fedakârca icra eden tüm meslektaşlarımın ve tabii ki meslektaş adaylarımızın Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlu olsun.

Veteriner Hekim Serkan Sayıner

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi V. Dönem Mezunlarını Uğurladı…

Bir ferdi olduğum Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi mezuniyet töreni ile V. Dönem Veteriner Hekimlerini uğurladı.

Mezuniyet törenine Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Turgut, öğretim üyeleri, aileler ve mezunlar katıldı.

Törende sırası ile Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Turgut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve dönem birincisi Veteriner Hekim Çağrı Enginer konuşmalarını yaptı. Daha sonra meslek yemini gerçekleştirildi. Dereceye giren öğrencilere madalya ve diplomaların takdim edilmesinin ardından tören keplerin atılmasıyla sona erdi.

Dünya Veteriner Hekimler Günü 2019: Bu Yılın Teması “Aşılamanın Önemi”

Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (World Veterinary Association, WVA), 27 Nisan 2019 günü kutlanacak olan Dünya Veteriner Hekimleri Gününün temasını “Aşılamanın Önemi” olarak belirlemiştir. Bu tema, aynı zamanda veteriner hekimlerin halk sağlığı ve hayvan sağlığına yaptıkları katkıları da vurgulamaktadır.

Aşılama; koruyucu veteriner hekimlik, hayvan sağlığı ve refahının arttırılması, insanların birçok zoonoz patojene maruz kalma riskinin azaltılması bakımından vazgeçilmez bir araçtır. Tarihi süreçte, aşılama uygulamaları ile birçok ölümcül hastalığın görülme sıklığı azalmıştır. Aşılama yapılmaması durumu hayvanlarda topluluk ya da bireysel olarak hatalıklara karşı riski artırmaktadır. Bunun yanında aşılama programları sayesinde antibiyotik kullanımı azalmakta ve böylece antibiyotik direncinin oluşma riski de düşmektedir.

Dünya Veteriner Hekimler Birliği (WVA) tüm dünyada aşılama çalışmalarının insan, hayvan ve toplum sağlığına olan faydaları hakkında düzenlenecek, başta hayvan sahipleri ve yetiştiricileri olmak üzere toplumun her kesimine yönelik eğitimlerin gerekliliğine inanmaktadır.

Veteriner Hekimliği mesleğini farklı meslek dallarında fedakârca icra eden tüm meslektaşlarımın Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlu olsun.

2018 Dünya Veteriner Hekimler Günü – Daha Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Veteriner Hekimliği mesleğini kutluyoruz.

world_veterinary_day_header

Dünya Veteriner Hekimler Birliği tarafından 2000 yılından itibaren her yıl Nisan ayının son cumartesi günü kutlanmasına karar verilmiş olan “Dünya Veteriner Hekimler Günü” tüm dünya ülkelerinde kutlanmaktadır.

Veteriner Hekimliği mesleğinin kutlandığı bu gün için her yıl farklı bir tema belirlenmektedir. 2018 yılı için belirlenen tema ” Sürdürülebilir Kalkınmada Veteriner Hekimliği Mesleğinin Geçim kaynaklarını ve Gıda Güvenliğini Artırmadaki Rolü” olarak belirlenmiştir.

Veteriner hekimlerin daha sürdürülebilir hayvancılık uygulamalarının geliştirilmesinde oynadığı önemli rol, yalnızca hayvanların sağlığını değil, aynı zamanda insanların ve çevrenin sağlığını ve refahını da geliştirmektedir.

Veteriner Hekim,

  • Heryerde hayvan hastalıklarını önler ve tedavi eder.
  • Doğal ve insan kaynaklı felaketlerde yardım eder.
  • Gelecek nesilleri eğitir, yetiştirir.
  • Hayvan ve insanlar için yeni aşılar, ilaçlar ve tedavi yöntemleri geliştirir.
  • Dünya genelinde hayvan ve insan hastalık salgınlarını izler, raporlar ve kontrol eder.
  • Gıda üretimi amacıyla yetiştirilen hayvanlara kaliteli sağlık hizmeti sağlar.

En iyi sağlık hizmeti verebilmek ancak bilgi ve mesleki yeteneklerin geliştirilmesi ile mümkündür. Dolayısı ile biz Veteriner Hekimlerin ana prensiplerinden biri de yaşam boyu eğitimdir.

Hayvan ve toplum sağlığına fedakarca hizmet eden tüm değerli meslektaşlarımızın Dünya Veteriner Hekimler günü kutlu olsun.

The Team

Prof. Dr. Ulvi Reha Fidancı hocamızı kaybettik.

ulvirehafidanci

Ulvi Reha Fidancı 1961 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Ankara’da tamamladıktan sonra 1978 yılında kazandığı ve kaydolduğu Ankara Üniversitesi (A.Ü.) Veteriner Fakültesinden 1983 yılında sınıf birincisi olarak mezun oldu.

Mezuniyet sonrası Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün güz dönemi sınavlarını başararak Ekim 1983 tarihinde Veteriner Hekimliği programının biyokimya dalında doktora çalışmalarına başladı ve Ağustos 1985’de araştırma görevlisi oldu.

Doktora çalışmaları devam ederken 1987 yılında doktora programında yeterliliğini verip tez aşamasına gelmiş olduğu halde, A.Ü. Veteriner Fakültesi ile Hannover Veteriner Yüksek Okulu arasındaki bilimsel işbirliği programı çerçevesinde, DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdientst)’den aldığı burs ile Federal Almanya’ya gitti. Hannover Veteriner Yüksek Okulu Fizyolojik Kimya enstitüsü’nde, Prof.Dr. H.-P. Sallmann’ın yanında doktora çalışmalarına başladı. 1990 senesinde “Interaktionen von Vitamin E und synthetischen Antioxidantien im hinblick auf den peroxidativen Stoffwechsel des Broilers” – “Broyler Peroksidatif Metabolizmasında Vitamin E ve Sentetik Antioksidanlar Arasındaki Etkileşimler” başlıklı doktora tezi ile doktora diplomasını aldı ve bir sonraki yıl Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalındaki görevine döndü.

1994 senesinde Doçent, 2001 senesinde Profesör ünvanlarına sahip oldu. 01.12.2009-21.01.2016 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölüm Başkanlığı yaptı. Prof. Dr. Ulvi Reha Fidancı 29.07.2015 tarihinden itibaren de Ankara Üniversitesi Senatosu’nda Veteriner Fakültesi Temsilcisiydi (Senatör).

Prof. Dr. Ulvi Reha Fidancı’nın, üç öğretim üyesi ile birlikte yayınlanmış iki ders kitabı, Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan editörü olduğu bir ders kitabı, ders notları, 84 bilimsel ve mesleki makalesi bulunmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası kongrelerde/sempozyumlarda 66 bildiri sunan Prof. Dr. Ulvi Reha Fidancı, TUBITAK-VHAG ve Ankara Üniversitesi Araştrma Fonu tarafından desteklenen, tamamlanmış veya devam eden 21 araştırma projesinde yürütücü veya araştırıcı olarak görev aldı.

13.02.1995 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak Veteriner Fakültesinde lisans, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans ve doktora programlarında dersler veren Prof. Dr. Ulvi Reha Fidancı’nın danışmanlığında tamamlanan beş doktora, beş tanesi tezli olmak üzere on yüksek lisans çalışması bulunmaktadır.

Türk Veteriner Hekimliği Dergisi’nin 1995-1997 yılları arasında yayın kurulu üyeliği, 1998-2000 yılları arasında Türk Veteriner Hekimliği Dergisinde yayın editörlüğünü sürdüren Prof. Dr. Ulvi Reha Fidancı, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi’nde yayın kurulu üyeliği ve birçok bilimsel dergide hakemlikler yaptı.

Prof. Dr. Ulvi Reha Fidancı, Veteriner Hekimler Derneği, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası, Buiatri Derneği, Veteriner Tavukçuluk Derneği, Türk Biyokimya Derneği, Ankara Üniversitesi Mezunları Derneği, Türk ve Alman Tarım ve Tabii Bilim Araştırıcıları Derneği, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) üyesi idi.

26.09.2017 tarihinde kaybettiğimiz hocamız Prof.Dr. Ulvi Reha Fidancı’ya Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.