2. Uluslararası Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresinden ödülle döndük…

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyelerinin Ayçiçek Yağının Derin Kızartma İşlemlerinde Kullanılması Üzerine Yaptığı Çalışmalar Ödüle Layık Görüldü…

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı başkanı Yrd. Doç. Dr. Serkan Sayıner, araştırma görevlileri Deniz Ceylanlı ile Sevgi Gençosman, Ankara Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “2. Uluslararası ve 10. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi”nde sundukları sözlü bildiri ile en iyi sözlü sunum ödülünü kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, kongrede, “Derin Kızartma Ayçiçek Yağının Tek Başına ve Probiyotiklerle Birlikte Kullanımının Fareler Üzerindeki Etkisi: Biyokimyasal, Histolojik ve Spertmatolojik Yaklaşım” isimli çalışmayı sunan Yrd. Doç. Dr. Serkan Sayıner, en iyi sözlü sunum ödülü almaya hak kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence tarafından desteklenen projede, Histoloji Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Nurhayat Gülmez (Proje yürütücüsü), Yrd. Doç. Dr. Zafer Sabit ve Doç. Dr. Murat Gülmez de yer alıyor.

İnfertilite Günümüzün En Önemli Problemlerinden Biri…

Yrd. Doç. Dr. Serkan Sayıner yürüttüğü çalışmada, ayçiçek yağının hem çiğ halde hem de kızartma işlemine tabi tutulmasının uzun vadede kan yağları üzerine olumsuz etkisi, oksidatif hasara sebep olduğu, erkek üreme organları ve sperm kalitesi üzerine olumsuz etkisi olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Günümüz son konseptlerden bir olan bağırsak-beyin ekseni baz alınarak yapılan çalışmada, probiyotikler kullanılarak kızartma yağının neden olduğu olumsuz etkilere karşı koruyuculuğu araştırıldı. Çalışma bulgularının yorumlanması ile probiyotik tüketimin bu tür olumsuz etkileri hafifletebileceği sonucu elde edilen çalışmada, fast-food diyet alışkanlıklarının küresel doğurganlık oranları üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması anlamında bir çalışma modeli de oluşturuldu.

Palmiye Yağı Tüketiminin Sperm Kalitesi Üzerine Etkisi ve Kefirin Koruyucu Etkinliği Araştırıldı…

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı araştırma görevlisi Deniz Ceylanlı ise, kongrede “Derin Kızartma Palmiye Yağı Tüketiminin Farelerde Kan Yağları, Lipit Peroksidasyonu ve Spermatolojik Parametreler Üzerine Etkisi: Olası Negatif Etkilere Karşı Kefir Koruyucu Olabilir Mi?” başlıklı çalışmasını sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence tarafından desteklenen ve multi-disipliner olarak yürütülen projede, Histoloji Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Nurhayat Gülmez (Proje yürütücüsü), Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Dilek Arsoy, Biyokimya Anabilim Dalı başkanı Yrd. Doç. Dr. Serkan Sayıner, Viroloji Anabilim Dalı başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayfer Fındık ve Doç. Dr. Murat Gülmez yer alıyor.

Yürütülen çalışma bulguları palmiye yağının sperm kalitesi ve erkek üreme organı üzerine negatif etkili olduğu, özellikle lipit peroksidasyonunu artırdığı, anormal sperm yüzdesini artırdığı ve testis dokusu skorunu düşürdüğünü gösterdi. Buna karşın, Kefir tüketiminin lipid peroksidasyonunu düşürdüğü ve palmiye yağı tüketiminin olumsuz etkilerini azaltmaya katkıda bulunabileceğini görüldü.

Parasetemolun Yüksek Doz Kullanımı Organ Toksisitine Neden Oluyor…

Kongrede, Öğretim Görevlisi Sevgi Gençosman’ın sunduğu “Sıçanlarda Asetaminofen İle İndüklenmiş Karaciğer Toksisitesine Karşı Ambroksol’ün Koruyucu Etkisi” başlıklı çalışma da ilgi topladı.

Yürütülen çalışmada, günümüzde yaygın olarak kullanılan bir ağrı kesici ve ateş düşürücü olan Asetaminofen, diğer adıyla parasetamolun tek veya uzun süreli yüksek doz kullanımının başta karaciğer olmak üzere oksidatif stres nedenli organ toksisitesine neden olduğu ifade edildi. Sunulan çalışmada, bu toksik etkiye karşıya Ambroksol kullanımının olası antioksidan etkileri araştırıldı. Sevgi Gençosman, çalışma bulgularının ambroksol kullanımının antioksidan enzim aktivitelerini restore ettiği, karaciğer enzim aktivitelerinin normal seviyelerine döndürdüğünü işaret ettiğini ve bu nedenle ambroksolun asetaminofen kaynaklı karaciğer hasarını önlemede antioksidan bir ajan olarak düşünülmeyi hak ettiğini, ileri araştırmalar yapılması gerektiğini bildidi.

Çalışma, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Özer Şehirli, Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı başkanı Yrd. Doç. Dr. Serkan Sayıner, araştırma görevlisi Sevgi Gençosman ve Histoloji Anabilim Dalı araştırma görevlisi Hüseyin Şah’ın bilimsel iş birliği ile gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Çalışmaları Beğeni Topladı…
Birçok farklı ülkeden biyokimya alanında uzman araştırmacıların yer aldığı ve üç gün süren kongrede, kanser, apoptozis, prion hastalıkları, nanoterapötikler, kök hücre, beslenme biyokimyası, akut faz reaktanları, süre sağlığı metabolik parametreleri ve daha pek çok güncel konu hakkında farklı alanlarda sözlü ve poster bildirileri ile en son gelişmeler tartışıldı.

Also available in English.

Kaynak: https://neu.edu.tr/yakin-dogu-universitesi-veteriner-fakultesi-ogretim-uyelerinin-aycicek-yaginin-derin-kizartma-islemlerinde-kullanilmasi-uzerine-yaptigi-calismalar-odule-layik-goruldu/

Biyokimya.vet ekibi olarak 2. Uluslararası Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya kongresine gidiyoruz.

24-26 Ekim 2019 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesini temsil etmek üzere Ankara, Türkiye’de düzenlenecek “2nd International Conference on Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry: Advances and Challenges in Understanding the Mechanism of Diseases” isimli kongrede 3 sözlü sunum ile yer alacağız ve çalışmalarımızı değerli meslektaşlarımız ile paylaşma mutluluğunu yaşayacağız.

Kongre nedeniyle fakültemizde 24-25 Ekim 2019 (Perşembe-Cuma) tarihlerindeki derslerimiz yapılamayacaktır. Sevgili öğrencilerimizin bilgisine sunarız.

Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.

The Team

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı’nın ev sahipliği yaptığı II. Uluslararası ve XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi gerçekleştirildi.

2018 Veteriner Cerrahi Kongresi

20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen kongre kapsamında küçük hayvan, büyük hayvan, at ve egzotik hayvan cerrahisi alanında çağrılı ve sözlü bildiriler ile poster oturumları gerçekleştirildi.

Başta Türkiye Cumhuriyeti olmak diğer ülkelerden de çok sayıda katılımcının ilgi gösterdiği kongre süresince birçok araştırma sonucu, yenilikçi uygulamalar ve yaklaşımlar paylaşılarak tartışıldı.

Biyokimya.Vet editörü ve YDÜ Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Serkan SAYINER’ inde araştırıcı olarak yer aldığı “Bir köpekte limbal kök hücre yetmezliği tanısında korneal impresyon sitolojisi” isimli çalışma Cerrahi Anabilim Dalı araştırma görevlisi Veteriner Hekim Süleyman ÖZDEMİR tarafından sözlü bildiri; “İki köpekte Cushing hastalığına bağlı korneal lipidozis” isimli çalışma ise Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Veteriner Hekim Çağrı GÜLTEKİN tarafından poster bildirisi şeklinde sunulmuştur.

Kongreye ait diğer bilgilere http://www.veterinercerrahi2018.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Prag, Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen 43. FEBS kongresindeydik.

2018febs

Bu yıl Prag, Çekya’ da 7-12 Temmuz 2018 tarihleri arasında “Biyokimya Forever” sloganı ile 43. sü düzenlenen FEBS (The Federation of European Biochemical Societies) kongresinde iki adet çalışma ile yer aldık ve Yakın Doğu Üniversitesini temsil ettik.

Dünyanın bir çok farklı ülkesinden katılımcının yer aldığı kongrede biyokimya bilimine gönül vermiş çok sayıda saygın bilim insanı ile bir arada olma şansını yakaladık. Toplam 5 gün süren kongrede aynı anda 5 farklı salonda oturumlar gerçekleştirildi. Bunun yanında 1500’e yakın poster ile çeşitli araştırmalar paylaşıldı. Bir çok yeni bilgilerin paylaşıldığı kongrenin açılış oturumunu 2013 Nobel Tıp Ödülü sahibi James Edward Rothman “Recent studies of the mechanism of Neurotransmitter release” isimli sunumu gerçekleştirdi. Kongrede ayrıca Sir Hans Krebs adına düzenlenmiş özel oturumda akıllarda yer edindi. Hollandalı bilim adamı Albert Heck kütle spektrometri ve proteomik çalışmaları hakkında önemli bilgiler aktardı.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile birlikte gerçekleşterdiğimiz “Protective effect of alpha lipoic acid on apical periodontitis­induced cardiac injury” ve YDÜ Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz “Monitoring of changes in serum antioxidative system parameters in different gestation periods of cows” başlıklı çalışmalarımızı sırası ile Salı ve Çarşamba günleri 12:30-14:00 saatleri arasında araştırmacılar için ayrılan poster seanslarında sunduk. Çalışma özetlerimiz ayrıca FEBS OpenBio’nun çevrimiçi ekinde yayınlandı. Bunun yanında FEBS OpenBio ekinde yer alan özetler, Web of Science tarafından yayınlanan Conference Proceedings Citation Index’de yakın zamanda taranmaya başlayacaktır.

Kongre dışı zamanlarda da Prag şehrini gezerek keşfetmeye çalıştık. Sizler için seçtiğimiz resimleri görmek istiyorsanız tıklayınız.

The Team

Biyokimya.Vet ekibi 43. FEBS kongresine gidiyor

2018febs

Bu yıl Prag, Çekya’ da 7-12 Temmuz 2018 tarihleri arasında “Biyokimya Forever” sloganı ile 43. sü düzenlenecek olan FEBS (The Federation of European Biochemical Societies) kongresinde iki adet poster ile yer alacağız ve Yakın Doğu Üniversitesini temsil edeceğiz.

Kabul edilen özetler kongre web sitesinde ve uygulamasında gösterilecek ve FEBS OpenBio’nun çevrimiçi bir ekinde yayınlanacaktır. FEBS OpenBio ekinde yer alan özetler, Web of Science tarafından yayınlanan Conference Proceedings Citation Index’de taranacaktır.

Kongre 5 gün sürecek ve biyokimya bilimine gönül vermiş çok sayıda saygın bilim insanı ile bir arada olma şansını yakalayacağız. Bunlardan biri de kongrenin açılış konuşmasını yapacak olan 2013 Nobel Tıp ödülü sahibi James E. Rothman‘ dır.  “Recent studies of the mechanism of Neurotransmitter release” başlıklı sunumu ile açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

Kongre süresince instagram hesabımız üzerinde gelişmeleri takip edebilirsiniz.

The Team

Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı-2 Kongresi gerçekleştirildi.

kongre

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi himayesinde Veteriner Hekimlikte Bahar Günleri-5 kapsamında Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Kongresi (Bafra, Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti) 2. kez ve uluslararası nitelikte başarı ile gerçekleştirildi.

Kongre kapsamında çiftlik hayvanlarında fertilite ve meme sağlığını etkileyen unsurlar hakkında çağrılı ve sözlü bildiriler ile güncel araştırma sonuçları; uydu sempozyumlar ile yenilikçi uygulamalar ve yaklaşımlar paylaşılarak tartışıldı. Biyokimya.Vet editörü ve The Team üyesi Serkan SAYINER’in araştırıcı olarak yer aldığı “Subklinik mastitisli Damaskus keçilerinde süt glutatyon peroksidaz ve süperoksit dismutaz düzeylerinin karşılaştırılması” isimli çalışmada sözlü bildiri şeklinde sunulmuştur.

Kongreye ait diğer bilgilere https://yduveterinerkongresi2018.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Dr. Serkan SAYINER Bosna-Hersek’de Düzenlenen Uluslararası Veteriner Bilimleri ve Tekniklerinde Gelişmeler Kongresi’ne katıldı.

icavsr2016

Bosna-Hersek’in Saraybosna şehrinde ilki düzenlenen Uluslararası Veteriner Bilimleri ve Tekniklerinde Gelişmeler Kongresi (ICAVST) 25-29 Ağustos 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Akademisyenlerin, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin çalışmalarını paylaştığı kongrede, Yakın Doğu Üniversitesini Veteriner Hekimliği Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim görevlisi ve biyokimya.vet The Team kurucusu Dr. Serkan SAYINER’ de katılarak “Blood Selenium and Vitamin E Levels in Heifers: Regional and Seasonal Differences in Turkish Republic of Northern Cyprus” başlıklı çalışmasını sözlü bildiri olarak sunmuştur. Sunumunda hayvan sağlığı açısından selenyum ve vitamin E’ nin önemi ve KKTC’deki yetiştirilen düveler ile beslenmelerinde kullanılan yem maddelerine ilişkin elde ettiği sonuçları aktarmıştır. Ayrıca bu araştırmanın benzer iklim koşullarına sahip orta doğu ülkeleri içinde bir kaynak niteliği taşıdığını da vurgulamıştır. Daha sonra ilgili çalışma Web of Science veritabanında taranan Pakistan Journal of Zoology dergisinde yayınlanarak literatüre girmiştir.