Lisans öğrencilerim ile birlikte yazdığımız “Biochemical Significance of Biomaterials Based on the Chitin-Chitosan Axis” başlıklı makalemiz yayınlandı…

YDÜ Veteriner Fakültesi İngilizce bölümü 2.sınıf öğrencilerim Tamar Faraj ve Mariam Ajam ile birlikte yazdığımız “Biochemical Significance of Biomaterials Based on the Chitin-Chitosan Axis” başlıklı derleme niteliğindeki makalemiz “Acta Scientific Gastrointestinal Disorders (ISSN: 2582-1091)” isimli derginin Temmuz sayısında yayınlandı.

Makale planlaması, literatür taraması, yazılması, gözden geçirilmesi ve son şeklinin verilmesinde emeği  olan, birlikte çalışmaktan ve üretmekten zevk aldığım Doç. Dr. Ahmet Özer Şehirli, Araş. Gör. Sevgi Gençosman ve Araş. Gör. Deniz Ceylanlı’ya da ayrıca teşekkür ederim. 

Çalışmamız ile doğada en yaygın olarak bulunan ve eklembacaklıların  dış iskeletlerinin önemli bir bileşeni olan Kitin isimli polisakkaritten elde edilen Kitosan adlı biyomateryalin biyolojik olarak özellikleri ve sağlık alanında kullanımına ilişkin güncel yaklaşımları ve bu doğrultuda görüşlerimi biyokimyasal bakış açısı ile aktardık.

Makaleye erişmek için tıklayınız.

makale, kitosan