2017 Nobel Kimya ve Tıp ödülleri belli oldu.

nobel_prize

1901 ve 2016 yılları arasında Nobel Ödülleri ve Ekonomi Bilimlerinde Ödül, şu ana kadar 579 kez, toplamda 911 kişiye ve organizasyona verildi. Nobel Ödülü, İsveç’teki Stockholm’da Nobel Vakfı tarafından yönetilen ve İsveçli mucit ve girişimci Alfred Nobel’in adına dayalı uluslararası bir ödüldür. Her ödül madalya, kişisel diploma ve nakit parayı içermektedir.

2017 Nobel Kimya Ödülü, “çözeltideki biyomoleküllerin yüksek çözünürlüklü yapısının belirlenmesi için geliştirdikleri kriyo-elektron mikroskobisi” nedeniyle Jacques Dubochet, Joachim Frank ve Richard Henderson’a verildi. Bu teknik sayesinde bozuk 2 boyutlu görüntülerin yerini keskin 3 boyutlu görüntülerin alınması mümkün olacaktır. Nobel Kimya Ödülü’nün kurul başkanı Sara Snogerup Linse, üç bilim adamının çalışmasıyla biyokimyanın yeni bir çağa gireceğini ifade etti: “Yakında sır kalmayacak. Artık biyomolekülleri hücre içinde ve vücut sıvılarımızın her bir damlasında, en ince ayrıntısına kadar görebiliyoruz. Nasıl oluştuklarını, nasıl davrandıklarını ve nasıl bir bütün olarak çalıştıklarını anlayabiliyoruz. Biyokimya alanında bir devrimle karşı karşıyayız”

2017 Nobel Tıp Ödülü, sirkadiyen ritmi kontrol eden moleküler mekanizmalar alanındaki keşifleri sebebiyle Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ve Michael W. Young’a ortaklaşa verildi. Günlük biyolojik ritmi kontrol eden bir geni ayrıştırmayı başaran bilim adamları, bu genin gece boyunca hücrede biriken ve gündüz de çözünen bir proteini kodladığını tespit etti. Daha sonra, bu genden kodlanan başka protein bileşenleri de tespit eden bilimciler, böylece hücrelerin kendi içinde biyolojik saati nasıl çalıştırdığını açığa çıkardı.