Genel Kimya

Welcome to your Genel Kimya

1. Şekildeki periyodik tabloda I ve II yönlerinde değişen özellikler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I yönü II yönü