Prof. Dr. Ulvi Reha Fidancı hocamızı kaybettik.

Ulvi Reha Fidancı 1961 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Ankara’da tamamladıktan sonra 1978 yılında kazandığı ve kaydolduğu Ankara Üniversitesi (A.Ü.) Veteriner Fakültesinden 1983 yılında sınıf birincisi olarak mezun oldu.

Mezuniyet sonrası Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün güz dönemi sınavlarını başararak Ekim 1983 tarihinde Veteriner Hekimliği programının biyokimya dalında doktora çalışmalarına başladı ve Ağustos 1985’de araştırma görevlisi oldu.

Doktora çalışmaları devam ederken 1987 yılında doktora programında yeterliliğini verip tez aşamasına gelmiş olduğu halde, A.Ü. Veteriner Fakültesi ile Hannover Veteriner Yüksek Okulu arasındaki bilimsel işbirliği programı çerçevesinde, DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdientst)’den aldığı burs ile Federal Almanya’ya gitti. Hannover Veteriner Yüksek Okulu Fizyolojik Kimya enstitüsü’nde, Prof.Dr. H.-P. Sallmann’ın yanında doktora çalışmalarına başladı. 1990 senesinde “Interaktionen von Vitamin E und synthetischen Antioxidantien im hinblick auf den peroxidativen Stoffwechsel des Broilers” – “Broyler Peroksidatif Metabolizmasında Vitamin E ve Sentetik Antioksidanlar Arasındaki Etkileşimler” başlıklı doktora tezi ile doktora diplomasını aldı ve bir sonraki yıl Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalındaki görevine döndü.

1994 senesinde Doçent, 2001 senesinde Profesör ünvanlarına sahip oldu. 01.12.2009-21.01.2016 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölüm Başkanlığı yaptı. Prof. Dr. Ulvi Reha Fidancı 29.07.2015 tarihinden itibaren de Ankara Üniversitesi Senatosu’nda Veteriner Fakültesi Temsilcisiydi (Senatör).

Prof. Dr. Ulvi Reha Fidancı’nın, üç öğretim üyesi ile birlikte yayınlanmış iki ders kitabı, Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan editörü olduğu bir ders kitabı, ders notları, 84 bilimsel ve mesleki makalesi bulunmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası kongrelerde/sempozyumlarda 66 bildiri sunan Prof. Dr. Ulvi Reha Fidancı, TUBITAK-VHAG ve Ankara Üniversitesi Araştrma Fonu tarafından desteklenen, tamamlanmış veya devam eden 21 araştırma projesinde yürütücü veya araştırıcı olarak görev aldı.

13.02.1995 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak Veteriner Fakültesinde lisans, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans ve doktora programlarında dersler veren Prof. Dr. Ulvi Reha Fidancı’nın danışmanlığında tamamlanan beş doktora, beş tanesi tezli olmak üzere on yüksek lisans çalışması bulunmaktadır.

Türk Veteriner Hekimliği Dergisi’nin 1995-1997 yılları arasında yayın kurulu üyeliği, 1998-2000 yılları arasında Türk Veteriner Hekimliği Dergisinde yayın editörlüğünü sürdüren Prof. Dr. Ulvi Reha Fidancı, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi’nde yayın kurulu üyeliği ve birçok bilimsel dergide hakemlikler yaptı.

Prof. Dr. Ulvi Reha Fidancı, Veteriner Hekimler Derneği, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası, Buiatri Derneği, Veteriner Tavukçuluk Derneği, Türk Biyokimya Derneği, Ankara Üniversitesi Mezunları Derneği, Türk ve Alman Tarım ve Tabii Bilim Araştırıcıları Derneği, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) üyesi idi.

26.09.2017 tarihinde kaybettiğimiz hocamız Prof.Dr. Ulvi Reha Fidancı’ya Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.


Son Düzenleme: 16 Kasım 2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir