radyasyonun engellenmesi

radyasyonun engellenmesi

Alfa radyasyonu helyum çekirdeklerinden oluşur ve bir kağıt yaprağı tarafından kolayca durdurulur. Elektronlardan veya pozitronlardan oluşan beta radyasyonu, ince alüminyum levha tarafından durdurulur, ancak Gama radyasyonu durmak için kurşun, çelik veya beton gibi yoğun malzemelerle korunmak gereklidir.
Son Düzenleme: 29 Temmuz 2022