İyon-dipol etkileşimi

İyon-dipol etkileşimi

Son Güncelleme Tarihi 28 Temmuz 2022 Serkan SAYINER, DVM. PhD. Assoc. Prof.

Bir NaCl çözeltisinde Su-Na katyonu ve Su-Klor anyonu arasındaki İyon-Dipol Etkileşimi

Başa Dön