Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı-2 Kongresi gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi himayesinde Veteriner Hekimlikte Bahar Günleri-5 kapsamında Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Kongresi (Bafra, Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti) 2. kez ve uluslararası nitelikte başarı ile gerçekleştirildi.

Kongre kapsamında çiftlik hayvanlarında fertilite ve meme sağlığını etkileyen unsurlar hakkında çağrılı ve sözlü bildiriler ile güncel araştırma sonuçları; uydu sempozyumlar ile yenilikçi uygulamalar ve yaklaşımlar paylaşılarak tartışıldı. Biyokimya.Vet editörü ve The Team üyesi Serkan SAYINER’in araştırıcı olarak yer aldığı “Subklinik mastitisli Damaskus keçilerinde süt glutatyon peroksidaz ve süperoksit dismutaz düzeylerinin karşılaştırılması” isimli çalışmada sözlü bildiri şeklinde sunulmuştur.

Kongreye ait diğer bilgilere https://yduveterinerkongresi2018.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Son Düzenleme: 16 Kasım 2021