Kas Dokusunda Amino Asit Metabolizması

Yazer: Tala Abdallah

Amino asit metabolizması, amino asitleri üreten, parçalayan ve kullanan metabolik süreçler için kullanılan kolektif bir terimdir. Altı amino asit tarafından sağlanan amino grupları ve amonyak, kasların muazzam miktarlarda salgıladığı glutamin ve alanin sentezi için gereklidir.Dinlenme halindeki kasta metabolize edilen 6 amino asit Lösin, İzolösin, Valin, Asparajin, Aspartat ve Glutamattır. İnsan metabolizmasında diğer hayati rolleri oynamanın yanı sıra, kaslar tarafından üretilen glutamin önemli bir enerji kaynağıdır ve bağışıklık sistemi ile mukozal hücrelerde DNA ve RNA sentezini düzenler. Organizmanın dengesini koruması için protein sentezi ve yıkımının her ikisi de gereklidir. Ayrıca, Asetil-KoA sadece lösin ve izolösin molekülünün bir kısmının dönüştürülmesiyle yapılabilir ve TCA döngüsü ara ürünleri ve glutamin diğer amino asitlerin karbon iskeleti kullanılarak sentezlenir.

Amino asit karbon iskeletlerinin parçalanması altı metabolitin oluşmasıyla sonuçlanır: asetil-KoA, asetoasetil-KoA, piruvat, alfa-ketoglutarat, fumarat ve oksaloasetat ve her birinin enerji metabolizmasında farklı bir kaderi vardır. Amino asitler, parçalanma ürünlerine ne olduğuna bağlı olarak ketojenik veya glukojenik olarak kategorize edilir. Bu nedenle Asetil-KoA ve asetoasetil-KoA ketojenik amino asitler olan lösin ve lizin tarafından üretilir. Birçok amino asit doğrudan enerji üreten substratlar olarak çalışır ve glikoz metabolizmasında yer alan çeşitli enzimlerin aktivitesini düzenler. Hem izole edilmiş hayvan hem de insan miyokardiyumu sonuç olarak gelişmiş kasılma performansı sergiler.

amino acids
Kaslarda Amino Asit Metabolizmasının birçok farklı yolu ve sonucu.

Dallı zincirli amino asitler (BCAA’lar) iskelet kası anabolizması için birincil amino asit kaynağıdır ve enerji dengesinin korunması için çok önemlidir. İskelet kası vücudun BCAA’larının büyük kısmını okside eder, bunu kahverengi yağ dokusu, karaciğer, böbrekler, kalp ve diğer dokular izler. İskelet kası, sürecin ilk aşaması olan BCAA transaminasyonunun ağırlıklı olarak burada gerçekleşmesi nedeniyle BCAA katabolizmasına orantısız bir şekilde katılır.

Alanin amino asidi proteinlerin sentezi için gereklidir ve merkezi sinir sistemi ile kaslara enerji sağlar. Karaciğer, iskelet kasından salgılanan alanini glukoneogenez için bir substrat olarak kullanır, daha sonra alaninin amino grubu üre döngüsü tarafından üreye dönüştürülür ve daha sonra ortadan kaldırılır. Karaciğerde üretilen alanin türevi glikoz daha sonra iskelet kasına tekrar girebilir ve bir enerji kaynağı olarak hizmet edebilir.

Glikoz – Alanin döngüsü ve kas ile karaciğer arasındaki yollar.

Yeni amino asitler oluşturmak için bir amino grubunun bir keto aside eklendiği kimyasal bir süreç olan transaminasyon, amino asitlerin metabolizmasında çok önemli bir adımdır. Amino asitlerin büyük kısmı bozunma sırasında transaminasyona uğrar. Transaminazlar, alanin aminotransferaz (ALT) ve aspartat aminotransferaz (AST) gibi karaciğer hücrelerinde potansiyel hasarın belirteçleri olarak sıklıkla keşfedilen spesifik enzim örnekleridir.

Amino asit metabolizmasında önemli bir enzim olan aspartat transferaz (AST) karaciğer, kalp, pankreas, kaslar ve diğer biyolojik dokularda bulunur. AST, aspartat ve glutamat amino asitleri arasında bir reaksiyonu katalize eder.

Kaslarınız veya karaciğeriniz yaralandığında aspartat transaminaz adı verilen bir enzim salgılanır ve AST’nin ana kaynakları karaciğer dokuları, miyokard ve çizgili kaslardır. Tüm transaminazlarda olduğu gibi, aspartat transaminaz da farklı yan zincirlere sahip iki amino asidi (Asp ve Glu) tanır ve bunlar arasında ayrım yapabilir ve bunları bağlayabilir.

Dallı zincirli amino asitlerin hızlı oksidasyonu, kasta alanin senteziyle bağlantılı görünmektedir. Alanin, öncelikle hücresel enerji üretimi için ALT tarafından piruvata dönüştürülür, ayrıca karaciğerle en yakından ilişkili olduğu kabul edilen ALT enzimi böbrekler, iskelet kası ve kalp kası tarafından üretilir. Glikoz ve proteinin ara metabolizması, genellikle alanin aminotransferaz (ALT) olarak bilinen glutamat piruvat transaminaz enzimine bağlıdır. Piruvat ve glutamat oluşturmak için, alanin ve 2-oksoglutaratın tersinir transaminasyonunu katalize eder.

Özellikle üç amino asit olan lösin, alanin ve prolin, diğer amino asitler, karbonhidratlar veya peynir altı suyu proteini ile eşleştirildiklerinde kas onarımını artırabileceklerini, dayanıklılığı artırabileceklerini ve kas kütlesini daha etkili bir şekilde büyütebileceklerini göstermektedir. Glutamin vücuttaki birden fazla hücreyi beslediğinden, her tür egzersiz için en iyi toparlanma bileşenidir. Proteinin yapı taşları olan bu asitlerin kas iyileşmesine yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Proteinin ötesinde, glutamin ve BCAA’lar sporcuların iyileşmesi ve kas geliştirmesi için en önemli besinlerden ikisidir, ancak BCAA’lar kas büyümesini destekler ve yorgunluğu önler glutamin egzersiz sonrası kas iyileşmesine ve yeniden yapılanmasına yardımcı olur.

Rabdomiyoliz sürecinin önce kas sonra böbrekte gerçekleşmesi.

Kas distrofisi olanlarda, kusurlu genler vücudun uygun kas büyümesi için gerekli proteinleri üretmesini engeller. Rabdomiyoliz adı verilen ciddi bir tıbbi durum ölümcül olabilir veya kalıcı sakatlıkla sonuçlanabilir. Rabdo, kas dokusu hasar gördüğünde ortaya çıkar çünkü elektrolitler ve proteinler kan dolaşımına boşalır, örneğin Miyoglobin kan dolaşımına salgılanan ve daha sonra koyu renkli idrar üreten böbrekler tarafından vücuttan atılan bir proteindir.


Bu yazı öğrencimiz Tala Abdallah’ın sunumundan hazırlanmıştır.


Referanslar

https://www.cdc.gov/niosh/topics/rhabdo/default.html#:~:text=Rhabdomyolysis%20(often%20called%20rhabdo)%20is,permanent%20disability%20or%20even%20death.

Megías M, Molist P, Pombal MA. Atlas of plant and animal histology. http://mmegias.webs.uvigo.es/inicio.html.

Protein Structure, Stability and Folding, Methods in Molecular Biology, 168, Edited by Kenneth P. Murphy

https://www.creative-enzymes.com/similar/ast_83.html

Kubala, Jillian. “Essential Amino Acids: Definition, Benefits and Food Sources.” Healthline, Healthline Media, 6 Feb. 2023, https://www.healthline.com/nutrition/essential-amino-acids.

Vickie E. Baracos, Animal Models of Amino Acid Metabolism: A Focus on the Intestine, The Journal of Nutrition, Volume 134, Issue 6, June 2004, Pages 1656S–1659S

Holeček, M. “The role of skeletal muscle in the pathogenesis of altered concentrations of branched-chain amino acids (valine, leucine, and isoleucine) in liver cirrhosis, diabetes, and other diseases.” Physiological research vol. 70,3 (2021): 293-305.

Choudhary, Ankur. “General Reactions of Amino Acid Metabolism.” Pharmaguideline, https://www.pharmaguideline.com/2022/01/general-reactions-of-amino-acid-metabolism

Wagenmakers, A J. “Protein and amino acid metabolism in human muscle.” Advances in experimental medicine and biology vol. 441 (1998): 307-19.

Mann G, Mora S, Madu G, Adegoke OAJ. Branched-chain Amino Acids: Catabolism in Skeletal Muscle and Implications for Muscle and Whole-body Metabolism. Front Physiol. 2021;12:702826. Published 2021 Jul 20.

Wagenmakers, A J. “Muscle amino acid metabolism at rest and during exercise: role in human physiology and metabolism.” Exercise and sport sciences reviews vol. 26 (1998): 287-314.

http://fblt.cz/en/skripta/ii-premena-latek-a-energie-v-bunce/12-metabolismus-aminokyselin/

emDocs Cases: Evidence-Based Recommendations for Rhabdomyolysis

Eski Çağlarda Peynir Yapımı ve Çeşitli Süt Hayvanı Sürüleri: Arkeologlar Tarafından Ortaya Çıkarılan Yeni Bulgular

Yakın zamanda yapılan bir araştırmada, Polonya’da Geç Neolitik dönemde birden fazla hayvandan elde edilen sütün peynir yapımında kullanıldığına dair kanıtlar bulunmuştur. Bu araştırma, ilk çiftçilerin sütü peynir ya da yoğurt gibi diğer süt ürünlerine dönüştürerek sütteki laktoz içeriğini azalttıklarını ve inek, koyun ve keçi gibi farklı hayvanlardan elde edilen süt ürünlerini kullandıklarını göstermektedir.Neolitik dönemden Geç Bronz Çağı’na kadar Avrupa’da neredeyse herkesin laktoz intoleransı vardı. Ancak, genetik mutasyonlar yaygınlaşarak yetişkinlerin vücutta laktozu parçalayan enzim olan laktazı üretmesini sağladı. Araştırmacılar, çanak çömleklerde peynir yapımına işaret eden yüksek lor içerikli kalıntılar tespit ederek ve birden fazla süt türünün kullanıldığını ortaya çıkararak Geç Neolitik dönemde süt ürünleri işlemeyi araştırdı. York, Cambridge, Toruń ve Kraków Üniversitelerinden bilim insanları ve arkeologlar, çok sarmallı proteomik ve lipid analizi yaklaşımını kullanarak, orta Polonya’daki Sławęcinek alanından elde edilen seramikleri ve yüzeylerindeki kalıntıları inceledi.

Bu yeni gelişme, proteomik verileri karşılaştırarak peynir yapımının (ve diğer teleme zenginleştirici süt ürünleri işlemlerinin) teleme proteinlerinin oranı incelenerek doğrudan tespit edilebileceğine dair kanıtlar sunmaktadır. Bu sonuçlar Avrupa’da türünün ilk örneğidir ve Orta Avrupa’daki en eski çiftçilerden bazıları tarafından süt ürünlerinin kullanımına ilişkin anlayışımıza önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

Önceki araştırmalar süt ürünlerinin bu dönemde bazı Avrupa bölgelerinde yaygın olarak bulunduğunu göstermiş olsa da, bu çalışma seramiklerin analizinden sığır, koyun ve keçi de dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş bir süt sürüsü için net kanıtlar sunmaktadır.

Neolitik dönemde yaygın laktoz intoleransına rağmen, süt sürüleri için beklenen öldürme şekillerine sahip hayvan kemikleri, seramik kaplardaki süt yağları ve antik diş taşı veya plaklarındaki süt proteinleri gibi süt ürünlerinin tüketildiğine dair kanıtlar bulunmaktadır.

Cambridge Arkeoloji Bölümü’nde doktora öğrencisi olan başyazar Miranda Evans, proteomik sonuçların, antik kalıntıların hem modern peynir yapım kalıntılarına hem de peynirin kendisine çok benzediğini, tam yağlı süte benzemediğini gösterdiğini söyledi. Bu da Sławęcinek halkının peynir yapımını ya da loru zenginleştiren başka bir süt işleme biçimini uyguladığını ortaya koyuyor.

Peynir yapımında birden fazla türün kullanıldığına dair kanıtlar, alanda hem inek hem de koyun ya da keçi kemiklerinin bulunmasıyla desteklenmiştir.

York Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Dr. Harry Robson, bu sonuçların Orta Avrupa’nın en eski çiftçilerinden bazılarının süt ürünleri kullanımına ilişkin anlayışımıza önemli ölçüde katkıda bulunduğunu söyledi. Ayrıca, Arkeoloji Bölümü’nden Dr. Jasmine Lundy, lipid ve proteomik analizlerin, özellikle seramik kabın zaman içindeki kullanımını anlamada ne kadar tamamlayıcı olduğunu vurguladı. Bu sayede, örneğin, bazı tekniklerin seramikleri su geçirmez hale getirdiğini veya mühürlediğini görebiliyor ve ayrıca içlerinde hangi gıdaların üretildiğini belirleyebiliyoruz.

Genel olarak bu çalışma, Orta Avrupa’da Geç Neolitik dönemde süt ürünlerinin kullanımına ve birden fazla hayvandan elde edilen süt kullanılarak peynir yapımının nasıl uygulandığına dair önemli bilgiler sağlamaktadır. Proteomik ve lipid analizi yaklaşımlarının kullanımı, antik kalıntıların analizinde yenilikçi ve bilgilendirici bir yöntemdir ve bulgular, Neolitik dönemde gıda üretimi ve tüketiminin gelişimini anlamamıza değerli katkılar sunmaktadır.


Kaynak: Evans M, Lundy J, Lucquin A, Hagan R, Kowalski Ł, Wilczyńki J, Bickle P, Adamczak K, Craig OE, Robson HK, Hendy J. Detection of dairy products from multiple taxa in Late Neolithic pottery from Poland: an integrated biomolecular approach. Royal Society Open Science, 2023; 10 (3) DOI: 10.1098/rsos.230124

Dünyanın en yaşlı kedisi Flossie 27 yaşında

27-year-old ‘Flossie’ crowned world’s oldest living cat

Sevecen ve oyuncu bir kedi olarak tanımlanan Flossie 1995 yılında İngiltere sokaklarında doğdu. Flossie en uzun yaşayan kedi olarak Guinness Rekorlar kitabında yerini aldı ve ölümsüzleşti. Flossie’nin rekoru 10 Kasım günü 26 yıl 316 gün olarak teyit edildi.

İngiltere’nin Merseyside kentindeki bir kedi kolonisinde dünyaya gelen ve daha sonra sahiplenilen Flossie, şu anki sahibi Vicki Green ile Londra’nın Orpington kasabasında yaşıyor.Flossie’nin sahibi Green, “Flossie’nin özel bir kedi olduğunu en başından beri biliyordum ama evimi bir Guinness Dünya Rekoru sahibiyle paylaşacağımı düşünmemiştim” diyor. “O çok sevecen ve oyuncu, özellikle kaç yaşında olduğunu hatırladığınızda çok tatlı. Sağır ve görme yetisi zayıf ama bunların hiçbiri onu rahatsız etmiyor gibi görünüyor.” diye devam ediyor.

Flossie
flossie

Flossie şu an için teyit edilmiş en yaşlı kedi ve bir insan yaşına göre en az 120 yaşında.

Nice yeni yaşlara Flossie…


Kaynak: Guinness World Records

Toksoplazma bağışıklık hücrelerini zombiye mi dönüştürüyor?

toxoplasma gondii

Bir hücre içi parazitik protozoon olan Toksoplazma küresel çapta insan nüfüsunun hatırı sayılır bir kısmı tarafından taşınmaktadır. Peki Toksoplazma vücut içinde nasıl yayılır veya beyne kadar nasıl ulaşır?

Toksoplazma protozoonun vücut içinde yayılmasını nasıl gerçekleştirdiğine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bunlardan biri de son olarak Cell Host & Microbe (IF=31.316, JCR Ranking Q1) dergisinde yayınlandı. Araştırıcılar makale başlığındaki soruyu ve cevabını bilim dünyası ile paylaştılar.

Ten Hoeve AL, Braun L, Rodriguez ME, Olivera GC, Bougdour A, Belmudes L, Couté Y, Saeij JPJ, Hakimi MA, Barragan A. The Toxoplasma effector GRA28 promotes parasite dissemination by inducing dendritic cell-like migratory properties in infected macrophages. Cell Host Microbe. 2022 Nov 9;30(11):1570-1588.e7. doi: 10.1016/j.chom.2022.10.001.

Bağışıklık hücrelerinin enfeksiyonlara karşı savaşta üstlendikleri rollerin sıkı bir şekilde düzenlendiği bilinmektedir. Toksoplazma’nın nasıl bu kadar çok insanı ve hayvan türünü enfekte etmeyi ve bu kadar verimli bir şekilde yayılmayı başardığı konusunu aydınlatmak önemlidir. İşte bu noktada Ten Hoeve ve ekibi bir yanıt bulduklarını belirttiler. Bu yanıtın temel unsuru ise bir protein keşfi oldu. Araştırıcılar, Toksoplazmanın bağışıklık sistemini yeniden programlamak için kullandığı bir proteini (GRA28) tespit ettiler.

Çalışma bulguları, Toksoplazmanın bu özel proteini bağışıklık hücresinin çekirdeğine enjekte ettiğini ve böylece hücrenin kimliğini değiştirdiğini işaret etti. Böylelikle Toksoplazmanın bağışıklık hücresini başka bir hücre türü olduğuna yönelik kandırdığı, bir başka deyişle bağışıklık hücresinin gen ifadesini ve davranışını değiştirdiği gösterildi. Bu durum araştırıcılar tarafından “Toksoplasma’nın bağışıklık hücrelerini Truva atlarına veya paraziti yayan gezgin zombilere dönüştürmesi” olarak tanımlandı. Çalışmada ayrıca parazitin yayılmasında önceden düşünülenden çok daha hedefli olduğu da vurgulandı.

Kısaca Toksoplazmoz (Toxoplasmosis) hakkında

Toksoplazmanın neden olduğu hastalık toksoplazmoz olarak tanımlanır ve dünya genelinde insanlarda görülen yaygın paraziter enfeksiyonlardan biridir, belki de en yaygını. DSÖ, dünyadaki insan nüfusunun en az %30’unun parazitin taşıyıcısı olduğunu tahmin etmektedir.

Evcil kediler (ki sadece evcil değil, tüm kedigiller) Toksoplazma’nın yaşam döngüsünde özel bir yere sahiptir: eşeyli üreme sadece kedinin bağırsağında gerçekleşir. Diğer konaklarda, örneğin insanlarda, köpeklerde veya kuşlarda üreme, parazit bölünmesiyle gerçekleşir. Bu noktada hastalık ile mücadele tek sağlık konsepti önemlidir. Dolayısı ile Veteriner Hekimler hem enfekte kediler hem de son konakçı rolündeki kedilerin tespit, korunma ve tedavi süreçlerinde önemli rol üstlenir. Bu doğrudan insan sağlığını da etkilemektedir.

Toksoplazma (Toxoplasma gondii) enfeksiyonu kedilerde sık görülür, ancak klinik tablo nadirdir. Kedilerin %50 kadarında, özellikle serbest dolaşanlarda, enfeksiyonu ve kistik evrelerin varlığını gösteren antikorlar bulunur. Klinik belirtiler genellikle kedilerin bağışıklığı baskılandığında ortaya çıkar – bu durumlarda kistik aşamalar yeniden etkinleştirilebilir. Yaygın olarak etkilenen organlar merkezi sinir sistemi, kas, akciğerler ve gözlerdir. Kediler ookist döktüklerinde insanlar için risk oluşturabilirler. Bununla birlikte, bu, yaşamları boyunca yalnızca bir kez, genellikle doku kistlerinin yutulmasından sonraki üç ila on gün boyunca olur.

Toksoplazma yiyecekler ve kedilerle temas yoluyla insanlara bulaşır. Doğada, parazit tercihen kemirgenlerden kedilere, kemirgenlere ve benzerlerine yayılır. Parazitler kemirgenin beyninde “uyku halindedir” ve kedi fareyi yediğinde kedinin bağırsağında çoğalır ve dışkı yoluyla dışarı çıkar. Parazit bitki örtüsünde son bulur ve kemirgen bitki örtüsünü yediğinde enfekte olur. İnsanlara et tüketimi veya kedilerle, özellikle kedi dışkısıyla temas yoluyla bulaşır.

Toksoplazmanın neden olduğu hastalık toksoplazmoz olarak tanımlanır. Bir kişi ilk kez enfekte olduğunda, soğuk algınlığı veya gribe benzer semptomlar gösterir. İlk enfeksiyon aşamasından sonra, parazit beyinde “uyku” aşamasına geçer ve onlarca yıl veya ömür boyu sürebilen kronik, sessiz bir enfeksiyona başlar. Kronik enfeksiyon sağlıklı bireylerde genellikle belirti vermez. Bununla birlikte, toksoplazma, bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde (HIV, organ nakli alıcıları, kemoterapi sonrası) hayatı tehdit eden bir beyin enfeksiyonuna (ensefalit) neden olabilir ve hamilelik sırasında fetüs için tehlikeli olabilir. Göz enfeksiyonları, sağlıklı bireylerde ortaya çıkabilir.

Geleceğin Veteriner Hekimleri beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını attı

beyaz önlük töreni

2022 güz döneminde Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesinde veteriner hekimliği mesleği eğitimlerine başlayan öğrencilerimiz beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını attılar.

Coşkuyla gerçekleşen törende fakültemiz akademik kadrosu yanında öğrencilerimizin kıymetli aileleri ve sevdikleri de katılım ve ilgilerini eksik etmediler. Böylelikle öğrencilerimiz Veteriner Hekimliği ailesinin bir ferdi olma anlamında aidiyet duygularını kazanma yolunda da önemli önemli bir adım attılar.

Törende dekanımız Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş yaptığı konuşma ile hekimliğin simgesi olan beyaz önlüğün önemini açıkladı. Prof. D. Seyrek İntaş konuşmasında “Bazı konular deneyimler ve ispatlarla öğretilirken bazı konular da sessizce sembollerle ifade edilir. Türk Veteriner Hekimliği ambleminde bulunan ay yıldız Türk veteriner hekimliğini; engerek yılanı sağlığı, yanan meşale aydınlığı ve uygarlığı simgelemektedir. Beyaz renk, saflığı, temizliği mükemmeliyeti simgeler. Sizler ise şimdi geleceğin veteriner hekimleri olarak önlüklerinizi giyerek, 2.500 yıl önceki hipokrat yemininin güncel halini okuyarak aynı saflık ve temizlikte söz vereceksiniz. Bu önlük meslek hayatınız boyunca hep yanınızda olacak. İnanıyorum ki, Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olduktan sana her biriniz araştıran, bilen, bilgi sahibi olan, özgüvenli ve başarılı hekimler olacaksınız. Adamıza ve üniversitemize yeniden hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

Dekan hocamızdan sonra da öğrencilerimiz adına Melisa Ünal konuşması ile “ütün öğrenci arkadaşlarım adına, tüm hayvanlara yardım eli uzatacağımıza, yapacağımız çalışmalar ile aktif birer hekim olacağımıza ve hayvan hakları konusunda önemli görevler üstleneceğimize söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilerimize önlükleri giydirildi, ve ne mutlu ki bizde bu keyfe ortak olabildik.

Tüm öğrencilerimizin önlüklerini giyme süreci tamamlandıktan sonra meslek yemini okundu ve böylelikle mesleğe ilk adım atıldı.

Öğrencilerimizi kutlar, başarılar dileriz.

2022 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü “Soyu Tükenmiş Homininlerin Genomları ve İnsan Evrimi ile İlgili” çalışmaları nedeniyle Svante Pääbo’ya verildi.

paleogenomics

İnsanlığın kökeni araştırmak bilim insanlarının öncelikle çalışma alanlarından biridir. Bu alanda çalışmaları ile çığır açan Svante Pääbo görünüşte imkânsız olarak düşünülen birçok başarıya imza attı ve 2022 Nobel Fizyoloji ve Tıp ödülüne layık görüldü.

Pääbo günümüz insanlarının soyu tükenmiş bir akrabası olan Neandertal’in (Homo neanderthalensis) genomunu tamamen ortaya çıkardı ve ayrıca daha önce bilinmeyen bir hominin olan Denisova’nın (Denisova hominins) sansasyonel keşfini yaptı. Bunların yanında, Pääbo, yaklaşık 70.000 yıl önce Afrika’dan göçün ardından bu nesli tükenmiş homininlerden modern insana (Homo sapiens) gen transferinin gerçekleştiğini de ortaya çıkardı. İşte bu çalışmalar Pääbo’ya Nobel ödülünü getirdi.

Svante Pääbo, nobel
Prof. Dr. Svante Pääbo

Pääbo’nun keşifleri, evrimsel tarihimize dair yeni bir anlayış yarattı. Homo sapiens’in Afrika’dan göç ettiği sırada, en az iki soyu tükenmiş hominin popülasyonu Avrasya’da yaşıyordu. Neandertaller batı Avrasya’da yaşarken, Denisovalılar kıtanın doğu kısımlarındaydı. Homo sapiens’in Afrika dışına yayılması ve doğuya göçü sırasında, sadece Neandertallerle değil, aynı zamanda Denisovalılarla da karşılaşıp iç içe geçtiler ortaya çıkarıldı. Pääbo’nun keşifleri sayesinde artık soyu tükenmiş akrabalarımızdan gelen arkaik gen dizilerinin günümüz insanının fizyolojisini etkilediğini biliyoruz. Örneğin yüksek irtifada hayatta kalma avantajı sağlayan ve günümüz Tibetliler arasında yaygın olan EPAS1 geninin Denisovalıların mirası olduğu bilinmektedir. Bir başka örnek ise farklı enfeksiyon türlerine karşı modern insanın bağışıklık yanıtını etkileyen Neandertallerden miras kalan genler olduğu gösterilmiştir.

Bilgi Notu

Pääbo’nun araştırmaları yeni bir bilimsel disiplinin doğmasını sağladı ve bu yeni disipline paleogenomik adı verildi. Paleogenomik soyu tükenmiş türlerdeki genomik bilgilerin yeniden yapılandırılması ve analizine dayanan bir bilim alanıdır. Bu disiplin temelde yaşayan tüm insanları soyu tükenmiş homininlerden ayıran genetik farklılıkların ve modern insanı benzersiz yapan özelliklerin neler olduğu sorularına yanıt aramaktadır.

Homo sapiens, karmaşık kültürler, gelişmiş yenilikler ve yaratıcılık konusundaki benzersiz kapasitesinin yanı sıra açık suları geçme ve gezegenimizin her yerine yayılma yeteneği ile karakterize edilir. Neandertaller de gruplar halinde yaşadılar ve büyük beyinleri vardı. Alette kullanmalarına rağmen yüz binlerce yıl boyunca çok az geliştiler. Homo sapiens ile soyu tükenmiş en yakın akrabalarımız arasındaki genetik farklılıklar, Pääbo’ nun çalışmaları ile ortaya çıkarıldı. Bu alandaki araştırmalar yoğun şekilde devam etmekte ve modern insanı benzersiz kılan şeyin ne olduğunu açıklamaya yönelik boşluklar doldurulmaya devam edilmektedir.

Svante Pääbo’nün başlıca çalışmaları

  • Green RE, Krause J, Briggs AW, Maricic T, Stenzel U, Kircher M, Patterson N, Li H, Zhai W, Fritz MH, Hansen NF, Durand EY, Malaspinas AS, Jensen JD, Marques-Bonet T, Alkan C, Prüfer K, Meyer M, Burbano HA, Good JM, Schultz R, Aximu-Petri A, Butthof A, Höber B, Höffner B, Siegemund M, Weihmann A, Nusbaum C, Lander ES, Russ C, Novod N, Affourtit J, Egholm M, Verna C, Rudan P, Brajkovic D, Kucan Ž, Gušic I, Doronichev VB, Golovanova LV, Lalueza-Fox C, de la Rasilla M, Fortea J, Rosas A, Schmitz RW, Johnson PLF, Eichler EE, Falush D, Birney E, Mullikin JC, Slatkin M, Nielsen R, Kelso J, Lachmann M, Reich D, Pääbo S. A draft sequence of the Neandertal genome. Science. 2010 May 7;328(5979):710-722. doi: 10.1126/science.1188021.
  • Krause J, Fu Q, Good JM, Viola B, Shunkov MV, Derevianko AP, Pääbo S. The complete mitochondrial DNA genome of an unknown hominin from southern Siberia. Nature. 2010 Apr 8;464(7290):894-7. doi: 10.1038/nature08976.
  • Pääbo S. Molecular cloning of Ancient Egyptian mummy DNA. Nature. 1985 Apr 18-24;314(6012):644-5. doi: 10.1038/314644a0.
  • Krings M, Stone A, Schmitz RW, Krainitzki H, Stoneking M, Pääbo S. Neandertal DNA sequences and the origin of modern humans. Cell. 1997 Jul 11;90(1):19-30. doi: 10.1016/s0092-8674(00)80310-4.
  • Reich D, Green RE, Kircher M, Krause J, Patterson N, Durand EY, Viola B, Briggs AW, Stenzel U, Johnson PL, Maricic T, Good JM, Marques-Bonet T, Alkan C, Fu Q, Mallick S, Li H, Meyer M, Eichler EE, Stoneking M, Richards M, Talamo S, Shunkov MV, Derevianko AP, Hublin JJ, Kelso J, Slatkin M, Pääbo S. Genetic history of an archaic hominin group from Denisova Cave in Siberia. Nature. 2010 Dec 23;468(7327):1053-60. doi: 10.1038/nature09710.
  • Slon V, Mafessoni F, Vernot B, de Filippo C, Grote S, Viola B, Hajdinjak M, Peyrégne S, Nagel S, Brown S, Douka K, Higham T, Kozlikin MB, Shunkov MV, Derevianko AP, Kelso J, Meyer M, Prüfer K, Pääbo S. The genome of the offspring of a Neanderthal mother and a Denisovan father. Nature. 2018 Sep;561(7721):113-116. doi: 10.1038/s41586-018-0455-x.
  • Pinson A, Xing L, Namba T, Kalebic N, Peters J, Oegema CE, Traikov S, Reppe K, Riesenberg S, Maricic T, Derihaci R, Wimberger P, Pääbo S, Huttner WB. Human TKTL1 implies greater neurogenesis in frontal neocortex of modern humans than Neanderthals. Science. 2022 Sep 9;377(6611):eabl6422. doi: 10.1126/science.abl6422.

Haber Kaynağı: The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2022. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2022. Wed. 12 Oct 2022. https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2022/press-release/

At Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar sempozyumu düzenlendi.

Uluslararası Veteriner Öğrencileri Birliği Kıbrıs tarafından düzenlenen “At Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu” Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Dünya tarihinde en önemli yere sahip olan hayvanların başında atlar gelir. Savaştan seyahate, yük taşımacılığından tarıma kadar pek çok alanda her zaman insanların yanında yer aldılar. Günümüzde ise at yetiştiriciliği ve binicilik hala meraklılarının tutkuyla sürdürdürdüğü uğraşlardan biri. At hekimliği de veteriner hakimliğin önemli alanlarından biri olmayı sürdürüyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi ev sahipliğinde, Uluslararası Veteriner Öğrencileri Birliği Kıbrıs (International Veterinary Students Association-IVSA-Cyprus) tarafından düzenlenen “At Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar” sempozyumunda altı oturumda “at hekimliği” ile ilgili pek çok konu ele alındı. Sempozyuma, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi ve Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden bir çok öğretim üyesi konuşmacı olarak yer aldı.

6 oturumda at hekimliğine dair her şeyin paylaşıldığı sempozyumda Doç. Dr. Serkan Sayıner’in oturum başkanlığı ve moderatörlüğünde gerçekleştirilen ikinci oturumda ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güven Kaşıkçı “Kısraklarda Gebelikte Kan Uyuşmazlığı” isimli sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Kaşıkçı, bir tayın oluşumu, anne karnında büyümesi ve doğumdan sonraki olası problemler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Alıntı: YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi