2018 Dünya Veteriner Hekimler Günü – Daha Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Veteriner Hekimliği mesleğini kutluyoruz.

Dünya Veteriner Hekimler Birliği tarafından 2000 yılından itibaren her yıl Nisan ayının son cumartesi günü kutlanmasına karar verilmiş olan “Dünya Veteriner Hekimler Günü” tüm dünya ülkelerinde kutlanmaktadır.

Veteriner Hekimliği mesleğinin kutlandığı bu gün için her yıl farklı bir tema belirlenmektedir. 2018 yılı için belirlenen tema ” Sürdürülebilir Kalkınmada Veteriner Hekimliği Mesleğinin Geçim kaynaklarını ve Gıda Güvenliğini Artırmadaki Rolü” olarak belirlenmiştir.

Veteriner hekimlerin daha sürdürülebilir hayvancılık uygulamalarının geliştirilmesinde oynadığı önemli rol, yalnızca hayvanların sağlığını değil, aynı zamanda insanların ve çevrenin sağlığını ve refahını da geliştirmektedir.

Veteriner Hekim,

  • Heryerde hayvan hastalıklarını önler ve tedavi eder.
  • Doğal ve insan kaynaklı felaketlerde yardım eder.
  • Gelecek nesilleri eğitir, yetiştirir.
  • Hayvan ve insanlar için yeni aşılar, ilaçlar ve tedavi yöntemleri geliştirir.
  • Dünya genelinde hayvan ve insan hastalık salgınlarını izler, raporlar ve kontrol eder.
  • Gıda üretimi amacıyla yetiştirilen hayvanlara kaliteli sağlık hizmeti sağlar.

En iyi sağlık hizmeti verebilmek ancak bilgi ve mesleki yeteneklerin geliştirilmesi ile mümkündür. Dolayısı ile biz Veteriner Hekimlerin ana prensiplerinden biri de yaşam boyu eğitimdir.

Hayvan ve toplum sağlığına fedakarca hizmet eden tüm değerli meslektaşlarımızın Dünya Veteriner Hekimler günü kutlu olsun.

The Team
Son Düzenleme: 16 Kasım 2021